BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İRTİBAT TELEFONLARI

Birim Adı:

Dahili Telefonu:

Ödünç Verme

2785

Veritabanları

1234

Turnitin

1244-1247

Ithenticate

1244-1247

Türk Standartları

1244-1247

Nadir Eserler

1241

KİTS, TÜBESS

1244-1247

Kataloglama

1245