Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Erzurum Meslek Yüksekokulu

2019 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları


2019 AGNO ile Yatay geçiş Kontenjanları ve Takvimi aşağıdaki linkte ilan edilmiştir.
https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul

2019 Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Kontenjan Listesi Ektedir.