Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

35. Madde Taahhütname Kefalet Senet Örneği

Örnek form için aşağıdaki indirilebilir eklerdeki ilgili eke bakınız.

 Yüksek Lisans İçin Kefalet Tutarı: 30.000 TL
 Doktora İçin Kefalet Tutarı: 40.000 TL
 Yüksek Lisans + Doktora İçin Kefalet Tutarı: 70.000 TL

 Not: Örnek form noter tarafından elektronik ortamında doldurulmalıdır. Çıktı alınarak el ile doldurulmamalıdır. Elektronik ortamın dışında doldurulan senet ve taahhütnameler kabul edilmeyecektir.

 İrtibat Telefon No.: 442 231 1024