BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Horasan Meslek Yüksekokulu

4 Yıllık Azami Süreleri Sona Eren Öğrenciler İçin Belirlenen Sınav Tarihleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesi (c) fıkrasında yer alan 6569 sayılı Af Kanunu'yla düzenlenen 4 yıllık azami süreleri sona eren öğrencilerimiz için sınav tarihleri aşağıda belirtildiği gibidir.


 Müracaat Son Başvuru Tarihi :    31 Ağustos 2018
 Sınav Tarihleri                         :    10-14 Eylül 2018