Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İhaleleri için Belirlen Parasal Limitler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 10/03/2017 tarihinde alınan kararları uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerde 2017 yılı için belirlenen parasal limitler hakkında duyurusu ekte yayımlanmıştır.