Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Ziraat Fakültesi

Eğitim - Öğretim Mevzuatı

 
YÖNETMELİKLER

 
Atatürk Üniversitesi yaz Okul Yönetmeliği


Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 
 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik(Yeni)
 

 
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey Geçiş Yönetmeliği)
 

 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
 

 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 

 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik(Yatay Geçiş Yönetmeliği) (Eski)
 

 
Fakültemize 2009 - 2010 Yılından Önce Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Geçerli Yönetmelik
 
 
 

 
 
 
Fakültemize 2009-2010 Yılından itibaren Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Yönetmelik

 
UYGULAMA ESASLARI

 Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları
 

 
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları
 

 
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları
 

 
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Dersleri ile İlgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
 

 
Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP / ERASMUS Öğrenci Değişimi Uygulama Esasları
 

 
Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları
 

 
 
 
Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları

 
 
 
YÖNERGELER

 
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
 

 
Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi (Yeni)
 

 Atatürk Üniversitesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesi
 

 
Atatürk Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Öğretim ve Sınav Yönergesi
 

 
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği ve Konseyi Yönergesi
 

 
Atatürk Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi
 


 
ESASLAR

 
 

Atatürk Üniversitesi Dışarıdan Ders İzleme Esasları