Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Abdulkadir Cüneyt Aydın

 1. Lisans

  1991 / 1996
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 2. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  1996 / 2012
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 3. Yüksek Lisans

  1996 / 1998
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 4. Doktora

  1998 / 2004
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 5. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  2004 / 2012
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 6. DOÇENT

  2012 / 2017
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 7. PROFESÖR

  2017 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Uluslararası  yayınlar 

Maali, M, Kılıç,    M.,  Sagiroglu, M., Aydın, A.C., Experimental Behavior of Bolted T-Stub Connections with IPE Standard Profile,    , J Civil Environ Eng 2018, 8: 2, DOI: 10.4172/2165-784X.1000312, (SCI değil)

Maali, M, Aydın, A.C., Showkati, H., Fatemi, S.M., Sağıroğlu, M., Longitudinal    Imperfections on Thin Walled Cylindrical Shells, J Civil Environ Eng 2018, 8: 309, DOI: 10.4172/2165-784X.1000309, (SCI değil)

Sagiroglu, M., Maali, M., Aydın, A.C., Installation and Maintenance Principles of Seismic Isolators: Erzurum Health Campus, The Open Civil Engineering Journal, 2018, 12, pp.83-95. (SCI değil)

Sagiroglu, M., Maali, M., Kılıç, M., Aydın, A.C., A Novel Approach for Bolted T-Stub Connections, International Journal of Steel Structures, Accepted, 2018, doi.org/10.1007/s13296-018-0034-x, pp.1-19.

Aydin, A.C., Özkaya, S.G, The finite element analysis of collapse loads of single-spanned historic masonry arch bridges (Ordu, Sarpdere Bridge), Engineering Failure Analysis, February 2018, Vol 84, pp. 131-138.

Maali, M., Sagiroglu, M., Kılıç, M. and Aydın, A.C.,"Investigation of moment resistance characteristic of bolted semi-rigid connections: An experimental study", Int. J. Eng. Res. in Mech.l and Civil Eng. (IJERMCE), Vol. 2 (12), December 2017, pp. 85-88. (SCI değil)

Maali, M., Kılıç, M., Sagiroglu, M., Aydın, A.C., Experimental model for predicting the Semi-rigid Connections’ Behaviour with Angles and Stiffeners, Advances in Structural Engineering, 2017, Vol 20, Issue 6, pp. 884 – 895.

Maali, M., Kılıç, M., Aydın, A.C., Experimental model of the behaviour of bolted Angles connections with stiffeners, International Journal of Steel Structures, 16(3), 2016, pp.719-733.

Kurt M, Kotan, T., Gül, M.S., Gül, R., Aydin, A.C.,  The Effect of Blast Furnace Slag to Self-Compactability of Pumice Aggregate Lightweight Concrete, SADHANA Academy Proceedings in Engineering Sciences, 41(2), February 2016, pp.253-264.

Kurt M, Gül, M.S., Gül, R., Aydin, A.C., Kotan, T., The effect of pumice powder on the self-compactability of pumice aggregate lightweight concrete, , Construction and Building Materials, Vol.103, 30 January 2016, pp. 36–46.

Aydın, A.C., Maali, M. , Kılıç, M., and Sagiroglu, M., Experimental Investigation Of Sinus Beams With End-Plate Connections, Thin-Walled Structures, Vol:97, December 2015, pp.35-43.

Aydın, A.C., Kılıç, M., Maali, M. and Sagiroglu, M., "Experimental Assessment of the Semi-rigid Connections Behavior with Angles and Stiffeners",Journal of Constructional Steel Research, 114, 2015, pp.338-348.

Sagiroglu, M., Aydin, A.C., Design and analysis of non-linear space frames with semi-rigid connections, Steel and Composite Structures, Int. J., Vol. 18, No. 6, June 2015, pp.1405-1421.

Maali, M, Aydin, A.C. Sagiroglu, M., Investigation of innovative steel runway beam in industrial building, SADHANA Academy Proceedings in Engineering Sciences, October 2015,  pp. 2239-2251.

Aydin, A.C., Oz, A., Polat, R., Mindivan, H., Effects of the Different Atmospheric Steam Curing Processes on the Properties of Self-Compacting-Concrete Containing Microsilica SADHANA Academy Proceedings in Engineering Sciences, Vol. 40, Part 4, June 2015, pp. 1361–1371.

Kurt M, Aydin, A.C., Gül, M.S., Gül, R., Kotan, T., The Effect Of Fly Ash To Self-Compactibility Of Pumice Aggregate Lightweight Concrete, SADHANA Academy Proceedings in Engineering Sciences, Vol. 40, Part 4, June 2015, pp. 1343–1359.

Türkmen İ., Öz A., and Aydın, A.C., Characteristics Of Workability, Strength, And Ultrasonic Pulse Velocity Of SCC Containing Zeolite And Slag, Scientific Research and Essays Vol. 5(15), pp. 2055-2064, 4 August, 2010.

Gül R., Yavuz M., and Aydın, A.C., Predicting The Chloride Content From The Color Analysis For Various Cement-Based Materials, Scientific Research and Essays Vol. 5(15), pp. 2004-2015, 4 August, 2010.

Aydın, A.C., Karakoç, M.B., Düzgün, O.A., and Bayraktutan, M.S., Effect of low quality aggregates on the mechanical properties of lightweight concrete, Scientific Research and Essays Vol. 5 (10), pp. 1133-1140, 18 May, 2010.

Hasar, U.C., Simsek, O., Aydın, A.C., Application Of Varying-Frequency Amplitude-Only Technique For Electrical Characterization Of Hardened Cement-Based Materials, Microwave And Optical Technology Letters / Vol. 52, No. 4, April 2010, pp.801-805.

Hasar, U.C., Akkaya, G., Aktan, M., Gozu, C., Aydın, A.C., Water-To-Cement Ratio Prediction Using ANNs From Non-Destructive And Contactless Microwave Measurements, Progress In Electromagnetics Research, PIER 94,2009, pp. 311-325.

Aydın, A.C., Tortum, A., Yavuz, M., Prediction of concrete elastic modulus using adaptive    neuro-fuzzy inference system - Rejoinder, Civil Engineering and Environmental Systems,6, 157-158 (2009)

Aydın A.C., Düzgün, O.A., Tortum, A., Determination of the Optimum Conditions for Steel Fibers on the Mechanical Properties of Natural Lightweight Aggregate Concrete, Pollack Perodika, 2008, Vol.3, No.1, pp.101-112. (SCI değil)

Aydın, A.C., Prediction of    concrete elastic modulus using adaptive neuro-fuzzy inference system -    Rejoinder, Civil Engineering and Environmental Systems,24, 301-302 (2007)

Gül, R., Okuyucu E., Türkmen İ., and Aydın, A.C., Thermo-mechanıcal propertıes of fiber reinforced raw perlıte concrete, Materials Letters, 61/29, 5145-5149 (2007)

Aydın, A.C., Arslan, A., and Gül, R., Mesoscale Simulation of Cement Based Materials’ Time Dependent Behavior , Computational Materials Science, 41/1, 20-26 (2007).

Aydın, A.C., Self Compactability of High Volume Hybrid Fiber Reinforced Concrete, Construction and Building Materials, 21, 1146-1151, (2007).

Aydın, A.C., and Gül, R., Influence of Volcanic Originated Natural Materials as Additives on the Setting Time and Some Mechanical Properties of Concrete, Construction and Building Materials,21, 1274-1278, (2007).

Aydın A.C., Tortum, A., Yavuz, M., Prediction of concrete elastic modulus using adaptive neuro-fuzzy inference system, Civil Engineering and Environmental Systems, 23, 295-309, (2006).

Düzgün, OA, Gül, R., Aydın AC, Effect of steel fibers on the mechanical properties of natural lightweight aggregate concrete,Materials Letters, 59, 3357-3363, (2005).

Tortum,A., Celik, C., Aydın A.C., Determination of the Optimum Conditions for Tire Rubber In Asphalt Concrete, Building and Environment, 40, 1492-1504, (2005).

Oğuz, E., Aydın, A.C., Prediction Of Adsorption Velocity Of Phosphate Removal From Wastewater With Gas Concrete, Including Ph, Temperature, And Agitation Speed, Int. Journal of Environment and Pollution, 19, 603-614, (2003).

Uluslararası  konferanslar 

Aydın AC, Bayrak, B., Kendiliğinden Yerleşen ve Normal Betonlu Betonarme Kirişlerin Burulma Davranışının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi,  Sinop Uni J Nat Sci 1(1): 23- 32 (2016)

Aydın AC, Kılıç M, Maali M, Sağıroğlu M, Alt ve Üst Korniyerli Yarı Rijit Birleşimlerde Kaynak Boyu Etkisi, Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(4), 2015, s.41-55.

Okuyucu, D., Aydın, A.C., An Evalution on Erzurum Double Minaret Madrasah by Structural Engineering Perspective, KSÜ Müh. Bil. Dergisi, 13(1), 2010, s. 28-44.

Amil, A.P., Aydın, A.C., Prefabrike Yapıların Tasarım İlkeleri, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 35, 235-240, (2004).

Amil, A.P., Aydın, A.C., Yüksek Yapılar, Trabzon İnşaat Müh. Odası Dergisi, 18, 12-15 , (2004).

Budak, A., Uysal, H., Aydın, A.C., Kırsal Yapıların Deprem Davranışı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 35, 209-219, 2004.

Arslan, A., Aydın, A.C., "Çelik Lifli Betonların Genel Özellikleri”, Hazır Beton Dergisi, 6, 36, 67 -75, (1999).

Gül, R., Aydın, A.C., "Akışkanlaştırıcı (Normal Veya Süper) Katkı Maddelerinin Kullanılmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar", Çimento Ve Beton Dünyası, 2, 14, 17-20, (1998).

Gül, R., Aydın, A.C., "Hızlandırıcı Katkı Maddelerinin Betona Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar", Dsi Teknik Bülteni,  89, 15-22, (1997).

Ulusal  konferanslar 

Aydın AC, Fayetorbay İ, Borlu Aktif Belit Çimentolu Isıl İşlem Görmüş ve Görmemiş Betonların Hidratasyon Özellikleri, 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi -UKAY’2015- 14-16 Ekim 2015, Gaziantep, s.425-433.

M. Sagiroglu, A.C. Aydın, 2013. Uzay Çelik Çerçevelerin Analiz ve Dizaynında Birleşim Elemanlarının Boyutlarının Birleşim Davranışına Etkisi, 5. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 13-15 Kasım 2013, İstanbul.223-230

Sağıroğlu, M., Aydın,A.C., Yarı-Rijit Bağlantılı Üç Boyutlu Çelik Çerçevelerin Rijitlik Matrisi Metoduyla Çözümü, 4.Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 24-26 Ekim 2011, İstanbul, s.223-230.

Aydın, A.C., Sağsöz, A.E., Öz, A.,Güvenç, H, Ceyhun,N., Erdoğdu, Ş.,Akışkanlaştırıcı Katkıların Değişik Çimentolarla Uyumu, Uluslar arası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 3. Sempozyumu ve Sergisi, 2-3 Nisan 2009, s.201-214.

Aydın, A.C., Uzbaş, B.,  Çimento Esaslı Malzemelerin Tek Eksenli Yük    Altındaki Davranışının Mezo Düzey Modellenmesi, Beton 2008, 19-21 Haziran 2008, İstanbul, s.581-590.

Aydın, A.C., Tortum,A., Yavuz, M., Betondaki Klorür Miktarının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008,Eskişehir, s. 875-883.

Aydın AC, Arslan A., Gül R., Çimento esaslı malzemelerin zamana bağlı    davranışının simülasyonu, Antalya Yöresinin İnş. Müh.  Sorunları Kongresi, Antalya, 2, 298-311,    22-24 Eylül 2005.

Gül, R., Aydın, A.C., Depreme Dayanıklı Yapıların Projelendirilmesi, I Doğu Anadolu ve Kafkasya Depremleri Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitabı, Erzurum,  71-85, 26 Ekim 2001.

Arslan, A., Aydın, A.C., "Çelik Lifli Betonların Darbe Etkisi Altında Genel Özellikleri”, Çelik Tel Donatılı Betonlar Sempozyumu, 1-30, Eylül 1999.

Gül, R., Aydın, A.C., "Geciktirici Katkı Maddelerinin Beton İmalinde Kullanılması Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar", III. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 866-872, 1998.

Gül, R., Alp, B., Aydın, A.C., Şahin, R., "Kocapınar Pomzasından Üretilen Betonların Basınç Dayanımı", Prof. Dr. A. Rifat Yarar Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1, 487-503, 10 Aralık 1997.

yönetiminde tamamlanan  tezler

 • Dizaji Aghazadeh, Ali, Buckling Behavior of Dented Short Cylindrical Shells, 2018, Yüksek Lisans.
 • Kılıç, Mahmut, Üçgen tasarımlı berkitmeli korniyerler ve T kesitli birleşimlerde moment dönme davranışının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi, 2017, YÖK Tez No:483669, Doktora.
 • Maali, Mahyar, Yarı-rijit birleşimlerde moment-dönme davranışlarının deneysel ve sayısal incelenmesi, 2016, YÖK Tez No:449357, Doktora.
 • Jalilzadiannasl, Vahid, The synergic influence of nanosilica and carbon nano tube on fresh and hardened properties of high volume fly ash self-compacting concretes, 2015, YÖK Tez No:415301, Yüksek Lisans.
 • Bayrak Barış, Betonarme kirişlerin burulma davranışı, 2015, YÖK Tez No:415302, Yüksek Lisans.
 • Öz, Ali, Uçucu kül içeren kendiliğinden yerleşen hibrid lifli betonların bazı özelliklerinin araştırılması, 2014, YÖK Tez No:376318, Doktora.
 • Kılıç, Mahmut, Korniyerli ve berkitmeli birleşimlerin moment-dönme davranışının araştırılması, 2014, YÖK Tez No:376319, Yüksek Lisans.
 • Sağıroğlu, Merve, Yarı-rijit kiriş-kolon birleşimli uzay çelik çerçevelerin rijitlik matrisi metodu ile analiz ve dizaynı, 2013, YÖK Tez No:324739, Doktora.
 • Özkaya, Suat Gökhan, Tek açıklıklı yığma kemer köprülerin (Ordu, Sarpdere köprüsü) göçme yüklerinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi, 2013, YÖK Tez No:335130, Yüksek Lisans.
 • Ateş, Handan, Borlu aktif belit çimentolu ısıl işlem görmüş ve görmemiş betonların mekanik özellikleri, 2013, YÖK Tez No:346682, Yüksek Lisans.
 • Fayetörbay, İlker, Borlu aktif belit çimentolu ısıl işlem görmüş ve görmemiş betonların hidratasyon özellikleri, 2013, YÖK Tez No:346691, Yüksek Lisans.
 • Candan, Fuat, Borlu aktif belit çimentolu ısıl işlem görmüş ve görmemiş betonların sülfat direnci, 2012, YÖK Tez No:301731, Yüksek Lisans.
 • Aras, Ülviye Gülsüm Haşiloğlu, Borlu aktif belit çimentoların SEM ve XRD ile analizi, 2011, YÖK Tez No:284376, Yüksek Lisans.
 • Gül, Muhammed Said, Kendiliğinden yerleşen betonlara çimento tipi ve atmosferik buhar kürü çevrimlerinin etkisi, 2011, YÖK Tez No:284377, Yüksek Lisans.
 • Uzbaş, Burhan, Çimento esaslı malzemelerin tek eksenli yük altındaki davranışının mezo düzey modellenmesi, 2008, YÖK Tez No:177759, Yüksek Lisans.

tamamlanmış  projeler


* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.