BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Mühendislik Fakültesi

Akademik Kulüpler

 

FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE KURULMUŞ OLAN ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE AKADEMİK KULÜP BAŞKANLARI 

Prof.Dr. İhsan EFEOĞLU

MÜFADEK (Mühendislik Fakültesi Doğa Etkinlikleri Kulübü)

Yrd. Doç. Dr. Serkan BAYAR

Çevre Kulübü

Doç.Dr. Reşat ACAR

İnşaat Kulübü

Yrd. Doç. Dr. Hatice    BAYRAKÇEKEN

Genç Kimya Mühendisleri Kulübü

Yrd.Doç.Dr. Elif Kılıç    DELİCE

Genç Endüstri Mühendisleri Kulübü

Yrd.Doç.Dr.Yunus Emre    BENKLİ

Metalurji ve Malzeme Kulübü

Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU

ATUGEM (Araştırmacı Teknolojik Üretken Genç Makinacılar) Kulübü

Yrd. Doç. Dr. Şendoğan    KARAGÖZ

İlim ve Mühendislik Kulübü

Yrd. Doç. Dr. Semet ÇELİK

Mühendisliğe Hazırlık Kulübü

Yrd. Doç. Dr. Meral OLTULU

Atatürk Üniversitesi İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulübü

Yrd. Doç. Dr. Bahar BAYRAK

ATAKİM (Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kulübü)

Arş. Gör. Mete YAĞANOĞLU

Bilgisayar ve Bilişim Kulübü

Arş. Gör. Tuba ADAR

Genç Gezginler Kulübü