BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Narman Meslek Yüksekokulu

Akademik Kurul

Doç. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜN
Yüksekokul Müdürü
(Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Gökhan ARSLAN
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Öğr. Gör. Ümit AVCIOĞLU
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Furkan YILDIRIM
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TUNÇ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AYDOĞAN
(Üye)

Öğr. Gör. Mustafa SARIKAYA
(Üye)

Öğr. Gör. Mükerrem YILMAZ
(Üye)

Öğr. Gör. Saim GÖKKAYA
(Üye)

Öğr. Gör. Serpil ÖZMEN
(Üye)

Öğr. Gör. Ayşe ÇAY ATALAY
(Üye)

Öğr. Gör. Fatih KARA
(Üye)

Öğr. Gör. Serkan KARACA
(Üye)

Arş. Gör. Dr. Arzu TURAL DİKMEN
(Üye)

Arş. Gör. Hilal GÜNEY
(Üye)

Kemal GÜNEN
Yüksekokul Sekreteri
(Raportör)