Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Akademik Performans Birim Ön İnceleme Komisyonu

11.01.2016 Tarih ve 01/01 Enstitü Kurulu Kararı

 Akademik Performans Teşvik Birim Ön İnceleme Komisyonu Üyeleri

 Prof.Dr.Mustafa SÖZBİLİR
 Doç.Dr.Refik DİLBER
 Yrd.Doç.Dr.Türkan KARAKUŞ YILMAZ
 Yrd.Doç.Dr.Yasemin TAŞ