Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Prof.Dr. Ahmet Sarı “Edebiyat ve Suç” adlı kitabını çıkardı.
2019-01-08
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
2019-01-02
201-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
2019-01-02
Tüm Duyurular

Misyon ve Vizyon

 Vizyon   Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün vizyonu, üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla çoğulcu ve katılımcı demokrasi ortamı içinde öğrenci-öğretim elemanı hoşnutluğunu en üst düzeye çıkararak, Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü ulusal ve uluslararası denkleri(eşdeğer) içinde saygın ve önde gelen bir konuma çıkarmaktır.   Misyon   Alman Dili ve Edebiyatı bağlamında, dil ve edebiyatı ilişkili oldukları alanlarla birlikte evrensel bir yaklaşımla incelemek; her düzeyde özgüvenli, üretken, alanında yetkin, çağın ve toplumun değişen gereksinimlerine yanıt arayan, insancıl, çevreye duyarlı ve ülkenin ilerlemesine katkı yapan nitelikli bireyler yetiştirmektir.