BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anatomi A.D.

ANATOMİ ANABİLİM DALI

   Anatomi, bilinen en eski Tıp Bilim Dalıdır. Tıbbın temeli olan Anatomi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını gelişim, fonksiyon ve klinik özellikleri çerçevesinde inceler. Köklü bir geçmişe sahip Atatürk Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, kuruluşundan bugüne kadar kesintisiz olarak eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. Ekim 2015 itibari ile Anabilim Dalında 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 idari personel (Anabilim Dalı Sekreteri) görev yapmaktadır. Anabilim Dalımıza Tıp’ta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile Araştırma Görevlisi alınmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile de Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan hekimler doktora programına kabul edilmektedir.
   Anatomi Anabilim Dalında, lisans öğrencisi eğitiminin yanında, lisansüstü eğitim verilerek de bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Teorik ve pratik eğitimlerle birlikte Sistematik ve Topografik Anatomiyi esas alan Disseksiyon uygulamaları yapılmaktadır. Kadavra ve maket çalışmalarının yanında bilgisayar destekli teorik dersler verilmektedir. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri içerisinde Anabilim Dalımızda ,
1. Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce 1. ve 2. sınıf öğrencilerine
2. Diş Hekimliği Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine
3. Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine
4. Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine
5. Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine
6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerine
7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencilerine
Anatomi Dersleri verilmektedir.
   Bu faaliyetlerin dışında, Anabilim Dalımızda Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi seminerleri yapılmaktadır. Öğretim üye ve yardımcıları kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklere katılarak Anatomi alanındaki bilimsel çalışmaları da yakından takip etmektedirler. Anabilim Dalımızda Fakültemiz klinik bölümleriyle birlikte klinik ve deneysel araştırmalar aktif olarak yürütülmektedir. Öğretim Üyelerimiz, yaptıkları bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlatarak, üniversitemizin bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmaktadırlar.
   Anatomi Anabilim Dalında görev yapan tüm öğretim üye ve yardımcılarının en önemli amaçlarından birisi etik ve insani değerlere önem veren, mesleğinde başarılı hekimler yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimini en üst seviyeye çıkarmak, yapılan bilimsel çalışmalarla klinik çalışmalara katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Selam ve saygılarımla…

Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR
Anatomi Anabilim Dalı Başkanı


ANATOMİ ANABİLİM DALI ESKİ BAŞKANLARI 

Prof. Dr. Abdullah Yaşar KUYUCU
ÖZGEÇMİŞ
   Prof. Dr. Abdullah Yaşar Kuyucu, 1925 yılında Çorum’da doğmuştur. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak Tıp Doktoru Ünvanını almıştır. 1959 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi asistanlığını 1962’de tamamlayarak Anatomi Uzmanı olmuştur. Anatomi Enstitüsündeki dokuz senelik görevi esnasında 1962 yılında aynı fakültenin 1.Dahiliye Kliniğinde İç Hastalıkları Asistanlığına başlamış ve 1967 yılında Dahiliye Uzmanı diploması almıştır. 1968’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından ayrılmış, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında göreve başlamıştır. Aynı yıl Anatomi Doçenti olmuştur. 1973 yılında profesörlüğe atanmıştır. 1992 yılında emekli olduktan sonra Çorum’a yerleşmiştir. Öğretim Üyeliği döneminde yazmış olduğu, Tıp Terimlerinin Oluşması İle İlgili Genel Bilgiler ve Fonksiyonel Anatomi Terimleri Sözlüğü ve Anatomiyle ilgili birçok teksir yazarak Anatomi Bilim Dalına katkıda bulunan Prof. Dr. Abdullah Yaşar KUYUCU, 1997 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. İsmet PAMİR
ÖZGEÇMİŞ
   1938’de Afganistan’ın başkenti Kabil’de doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında başladığı doktorasını 1969 yılında tamamlayarak Anatomi doktoru oldu.
1982 yılında Doçent, 1991 yılında da Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalında 2002 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2003 yılında emekli olduktan sonra Antalya’ya yerleşti. 2014 yılında Antalya’da vefat etti.

Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR
ÖZGEÇMİŞ
   1950 yılında Erzurum’da doğdu. 1977 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalındaki doktorasını 1983 yılında tamamladı. 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1991 yılında Doçent, 1996 yılında da Profesör unvanını aldı. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığına atanan Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR, bu görevini halen sürdürmektedir. Ayrıca 2008-2014 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini ifa etmiştir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALININ TARİHÇESİ MİSYON VE VİZYONU

Tarihçe
   Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdullah Yaşar KUYUCU tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar Tıp Fakültesi Morfoloji binasında şimdiki yerinde eğitim-öğretimine devam etmektedir. 2002 yılından itibaren Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR yürütmektedir.

Misyon
   Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplumda liderlik yapabilecek, özgüveni yüksek hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli hizmetler sunmak, yaptığı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon
   Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın vizyonu, ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, yenilikleri takip etme husunda liderliğe ulaşmak, uluslararası düzeyde önde gelen Anatomi Anabilim Dalları arasında saygın bir yer almaktır.

ANABİLİM DALININ FİZİKİ OLANAKLARI
   Anatomi Anabilim Dalında öğrencilerin pratik çalışma yapmalarına imkan sağlayan dört adet laboratuvar mevcuttur. Bu laboratuvarlardan üçünde öğrencilere ders anlatmaya yönelik bilgisayar destekli projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin pratik yapmalarını sağlamak için bir adet maket odası ile Anabilim Dalının alt katında yer alan kadavra havuzu bulunmaktadır.

TEMEL İLKELER VE DEĞERLER
   Anatomi Anabilim Dalının temel ilke ve değerleri aşağıda belirtilmiştir.
 Evrensellik
 Adalet
 Sorumluluk sahibi olmak
 Sürekli eğitimin önemini kavramak
 Mükemmelliyetçilik
 Dürüstlük, şeffaflık ve iletişime açık olmak
 Bilimsel, etik ve ahlaki değerlere sahip olmak
 İnsan haklarına saygılı olmak
 Güvenli olma
 Yaratıcılık
 Yenilikçilik
 Çevreye duyarlılık