Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tıp Fakültesi

Araştırma Faaliyetleri


FAKÜLTE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Yayım etkinlikleri

Web of Science kayıtlarında 1970 yılından günümüze kadar uluslararası indekslere giren SCI kapsamlı dergilerde Fakültemiz öğretim üyelerine ait toplam 1063 makale bulunmaktadır (Tablo 7).


Tablo 7. Web of Science kayıtlarındaki makale sayısı (1970-2005)

1970-79

1980-89

1990-99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

TOPLAM

1

35

217

24

55

172

184

174

196

1063


Tezler

Yıllık ortalama 30–35 uzmanlık tezi tamamlanmaktadır.


Süreli Yayım

Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak 3 ayda bir yayımlanan Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Atatürk University) 37. cildine ulaşmış bulunmaktadır.