Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 7143 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN YATAY GEÇİŞ VE DİĞER İŞLEMLERE YÖNELİK UYGULAMA ESASLARI