Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Hukuk Fakültesi

Başarısızlık Durumu

En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notu (2.00)`nun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notu (2.00)`a eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda, öncelikli olarak alt yarıyıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır. Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösterilemez ve yüzde onluk dilime giremezler.

Öğrencilerin başarılı olup olmadıkları son iki AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması)’suna bakılarak tespit edilir.

AGNO sadece herhangi bir dönemde alınan derslerin ortalaması değildir. AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması)’nun o ders kayıt dönemine kadar öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notlarının ortalaması olduğunu unutmayınız.

 Birinci sınıfın güz yarıyılını bitiren öğrenci bu yarıyıl sonundaki AGNO’su 2.00’ın altında olsa dahi henüz iki AGNO oluşmadığı için birinci sınıf bahar yarıyılındaki dersleri de alabilecektir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

 

Örnek 1:

Yarıyıl

AGNO

2013-2014 Güz

2,70

2013-2014 Bahar

1,35

2014-2015 Güz

1,40

Durum

BAŞARISIZ (Alt yarıyıldaki dersleri tekrar edecek)

 

Örnek 2:

Yarıyıl

AGNO

2013-2014 Güz

2,70

2013-2014 Bahar

2,0

2014-2015 Güz

1,40

Durum

BAŞARILI (kendi yarıyılındaki dersleri alabilecek)

 

Örnek 3:

Yarıyıl

AGNO

2013-2014 Güz

2,70

2013-2014 Bahar

1,40

2014-2015 Güz

2,0

Durum

BAŞARILI (kendi yarıyılındaki dersleri alabilecek)

 Yaz okulu AGNO’su Bahar AGNO’su yerine sayılır. Bu sebeple yaz okuluna katılan öğrenciler için Bahar dönemi AGNO’suna bakılmaz. Yaz okulu ve güz dönemi AGNO’larına bakılır.

 

Örnek 4:

Yarıyıl

AGNO

2013-2014 Bahar

2,70

2013-2014 Yaz

2,0

2014-2015 Güz

1,40

Durum

BAŞARILI (kendi yarıyılındaki dersleri alabilecek)