BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Prof.Dr.İlhan ŞEN                 Bölüm Başkanı
 
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

Prof.Dr.İlhan ŞEN       Anabilim Dalı Başkanı
 Doç.Dr.N.Fazıl KİSHALI
 Doç.Dr.Elif ŞIKTAR  
 Yrd.Doç.Dr.M.Haluk SİVRİKAYA
 Öğr.Gör.A.Gülgün ÇOLAK
 Öğr.Gör.Hamit KAVURMACI
 Okt.Zübeyir CİNİSLİ

Arş.Gör.Deniz BEDİR