Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Adalet Meslek Yüksekokulu

Belge Doğrulama

Öğrenci Belgesi, Transkript ve Diploma doğrulama ekranına ulaşmak için tıklayınız

EBYS belge doğrulama ekranına ulaşmak için tıklayınız.

31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin e bendi uyarınca üniversitemizin düzenlediği öğrenci belgesi, transkript, diploma ve diğer resmi yazılar yukarıdaki belge doğrulama sistemlerinden doğrulanabilmektedir. İlgilil kurum ve kişilere duyurulur.