Adalet Meslek Yüksekokulu
Paylaş

BELGE DOĞRULAMA

Öğrenci Belgesi, Transkript ve Diploma doğrulama ekranına ulaşmak için tıklayınız

EBYS belge doğrulama ekranına ulaşmak için tıklayınız.

31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin e bendi uyarınca üniversitemizin düzenlediği öğrenci belgesi, transkript, diploma ve diğer resmi yazılar yukarıdaki belge doğrulama sistemlerinden doğrulanabilmektedir. İlgilil kurum ve kişilere duyurulur.