Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum
http://www.atauni.edu.tr/bilgisayar-muhendisligi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 23.07.2004 tarih ve 1316-14120 sayılı yazıları gereğince kurulmuş olup, 2005-2006 öğretim yılı ile birlikte akademik kadro ve fiziksel yapılanma çalışmalarına başlamıştır. 2011-2012 öğretim yılında (40 öğrenci 1. öğretim, 40 öğrenci de 2. öğretim) toplam 80 öğrenciye lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Mühendisi ünvanı verilir.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz, nitelikli akademisyenlerin, çok gelişmiş bir araştırma ve öğretim altyapısını kullanarak sinerjik bir çerçevede sanayi ve devlet kurumları ile işbirliği içinde bilgisayar mühendisliği alanında küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirdiği ve yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebildiği bir bölüm olmaktır. Misyonumuz, bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmek; onlara şüpheci yaklaşım ve etik davranış bilinci aşılamak ve yaşam boyu öğrenmeyi öğretmektir.