BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TARLA FAALİYETLERİ

Tarla Sürümü

Devamı

SERA FAALİYETLERİ

Seralarımızdan detay görüntü

Devamı

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Deneme Alanlarımız

Devamı

.

Bitkisel üretim uygulama ve araştırma merkezi

Devamı

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim faaliyetleri

Devamı

Tarihçe

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATA-BUAM), 19 Nisan  2017 Tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon

VİZYON: Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek.Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek.MİSYON: Üniversite bünyesinde bitkisel üretim alanında yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi konularda gerekli organizasyonları sağlamak.Başta bölge tarımı olmak üzere ülkemizde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmak.