BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TARLA FAALİYETLERİ

Tarla Sürümü

SERA FAALİYETLERİ

Seralarımızdan detay görüntü

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Deneme Alanlarımız

.

Bitkisel üretim uygulama ve araştırma merkezi

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim faaliyetleri

Tarihçe

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATA-BUAM), 19 Nisan  2017 Tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon

VİZYON: Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek.Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek.MİSYON: Üniversite bünyesinde bitkisel üretim alanında yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi konularda gerekli organizasyonları sağlamak.Başta bölge tarımı olmak üzere ülkemizde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmak.