Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Tıp Fakültesi Temel Bilimler Morfoloji Binası C Blok Kat:3

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, 1987 Eğitim-Öğretim yılında; 22 haziran 1987 tarih ve 12287-2301 Sayılı Y.Ö.K. ve 15.07.1987 tarih ve 266.4/1677-2162 sayılı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının yazısıyla kurulmuştur. 1993 tarihinden bu yana Fizyoloji Anabilim Dalının gayretleriyle faaliyet göstermiştir. 2010 yılından itibaren, halen Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yrd. Doç.Dr. M. Erdem SAĞSÖZ ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz: Biyofizik bölümünün gelecekteki durumunu; moleküler biyofizik, hücre biyofiziği ve sistem biyofiziği olarak üç alt bölümde değerlendirmeyi planlıyoruz. Türkiye`nin en büyük üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi`nin bir birimi olarak, Biyofizik Anabilim Dalı, bu alanlarda uzmanlaşmak ve bilimsel literatüre kaliteli çalışmalar vermek istemektedir. Biz, tıp bilimine önemli biyofiziksel buluşlar eklemek, sağlık çalışanlarının eğitimine –özellikle teknolojik gelişmeleri kullanan hekimlere- katkı sağlamak ve bu yolla insanlığa hizmet etmek azmindeyiz. Misyonumuz: Biyofizik bölümünün temel amacı, 1inci-2inci yıl Tıp Fakültesi öğrencilerine biyomedikal teknoloji ve insan vücudunda biyofiziksel mekanizmasının ilkelerini vermektir. Moleküler biyofizik, hücre biyofizik ve sistem biyofizik üzerinde ihtisaslaşmak, bu amacın ve vizyonumuzun gerçekleştirilmesi için önem taşımaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sekreteri

Tanıtım