BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

BANKACILIK ve FİNANS
Bankacılık ve Finans Bölümünde, öncelikle bankacılık kesimi olmak üzere bütün finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyelinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Küreselleşmenin yoğun yaşandığı alanların başında gelen finans piyasaları, son yıllarda büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişim; finansal piyasa, finansal kurum ve finansal araçlar açısından yaşanan büyük çeşitlilik ve finans piyasalarının hızla küreselleşmesinin yarattığı küresel rekabettir.
Bu nedenle, finans sektöründe, yaşanan çeşitliliğinin ve uluslararası rekabetin getirdiği fırsatları iyi değerlendirebilecek yüksek standartlarla donatılmış elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de finansal hizmetler sektörünün rolü ve önemi daha da artmaktadır. Önceki yıllarda artan eleman ihtiyacını gerektiğinde branş dışı alanlardan sağlayan banka, sigorta ve aracı kurum vb. gibi finansal kurumların  finansta uzmanlaşmış elemanlara ihtiyacı artmıştır. Bu açıdan finans sektöründe belli alanlarda çalışacak elemanlar için yeterlilik şartları aranmaktadır.
Bu bölümün temel amacı, para ve sermaye piyasalarında çalışan ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan ve araştırıcı  nitelikleri olan insan gücünü yetiştirmektir.


Mezunlarının İş Olanakları

Bölümün mezunları, bankacılık sektöründe, hem geleneksel hem de katılım bankacılığı alanında ki kamu ve özel bankalarda, banka yöneticiliği, bireysel ve kurumsal bankacılık, banka yatırımları araştırma ve değerlendirme uzmanlığı, araştırma-geliştirme gibi pozisyonlarda çalışma imkânına sahipler. Ayrıca kamu ve özel şirketlerde finans danışmanlığı, yöneticilik, finans yöneticisi, kredi analizi, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak iş bulma imkânlarına sahiptirler. Bunların yanında, TCMB, sermaye piyasası kurulu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, tasarruf ve mevduat sigorta fonu, ekonomi bakanlığı (müfettişlik ve müfettiş yardımcılığı), ulusal ve uluslararası finansal denetim şirketleri, yatırım danışmanlığı, yatırım proje danışmanlığı, yerel yönetimler-belediyeler, idari mahkemeler, Türkiye İstatistik Kurumu, finansal aracı kurumlar, borsa, kamu finans kurumları, factoring ve leasing şirketleri, sigortacılık ve reasürans şirketlerinde  yönetici, uzman vb. pozisyonlarda iş bulma imkânına sahiptirler.