Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Arkeoloji

Bölümümüz Öğretim Üyeleri Diyarbakır'da Sempozyumu Katıldı

Bölümümüz Öğretim Üyeleri, 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 41. Uluslararası  Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na bildirileriyle katılım sağladı.

Doç. Dr. Korkmaz MERALKyzikos  2018’ başlıklı bildiride, 2018 yılında Kyzikos Antik Kentinde yapılan çalışmaları sundu.

Prof. Dr. Mehmet IŞIKLIVan-Ayanis  Kalesi Çalışmaları 2018’ başlıklı bildiri ile katılım sağladı.

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRKTralleis  Antik Kenti 2018 Yılı Kazı, Restorasyon ve Onarım Çalışmaları’ başlıklı bildiriyi sundu.

Doç.  Dr. Ali Yalçın TAVUKÇUAlabanda 2018’ başlıklı bildiriyi sundu.