Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI

Türk Dünyası Kulübü tarafından Sarıkamış Şehitlerini Anma programı yapıldı.

Devamı

TÜRK DÜNYASI KULÜBÜ TABYALARDA

TÜRK DÜNYASI KULÜBÜ, TABYALARI VE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Devamı

TÜRK DÜNYASI ŞÖLENİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü "Türk Dünyası Şöleni" Yaptı

Devamı

TÜRK DÜNYASI KULÜBÜ

Aşkale'nin Dereköy İlköğretim Okuluna Kırtasiye Yardımı Yaptı

Devamı

MEZUNİYET PROGRAMI 2016

ÇTL 2016 MEZUNİYET PROGRAMI

Devamı

TÜRK DÜNYASI KULÜBÜ

Köprüköy İlçesi Eğirmez İlköğretim Okuluna Kırtasiye Yardımı Yaptı

Devamı

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ŞÖLENİ

Türk Dünyası Kültür Şöleni Programı (11.04.2016)

Devamı

KAZAKİSTAN DİL KURSU

Öğrencilerimiz Kazakistan Dil Kursu Sertifikalarını Aldılar

Devamı

KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE

TÜRK DÜNYASI KULÜBÜ SOĞUCAK KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE KURDU

Devamı
2018-2019 Bahar Dönemi Bütünleme Programı
2019-06-25
2018-2019 Bahar Dönemi Final Programı
2019-05-24
Doç. Dr. Mayramgül Dıykanbay “İnsani Değerler İnşasında Cengiz Aytmatov” Konulu Konferans Verdi
2019-05-03
Tüm Duyurular

Bölüm Başkanının Mesajı

Bizler, yüzyıllar boyunca yeryüzünde büyük devletler kurmuş bir ulusun çağdaş temsilcileriyiz. Türk ulusu, tarihi zorunluklar nedeniyle, çok uzun bir süre soydaşlarından uzaklarda yeni coğrafyaları kendine vatan edinmiş, farklı uluslarla yüzleşerek dilini, edebiyatını, sanatını ve kültürünü zenginleştirerek uygarlığı temsil etmiş uluslardandır. Uzak Asya’dan hareketle başlayan yüzlerce yıllık ayrılık serüveninden sonra, yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünyanın yeni bir yapılanmaya doğru gittiği bir dönemde, kökeni bir, ulusu bir, dili ve kültürü bir soydaşlarımızla yeniden bir yakınlaşma fırsatı yeniden oluşmuştur.Bölümümüz, “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” başlığıyla, ayrı topraklarda, ama aynı kökten gelen soydaşlarımızın dilini, edebiyatını gelecek kuşaklara aktararak Türk soylu kuşakları yeniden aynı kültür potasında birleştirerek dünyaya tanıtma görev ve sorumluluğunu yüklenmiştir. Aynı kültürel kaynaktan beslenen Türk soylu çağdaş kuşakların yeniden birbirleriyle ilişki kurmasını, tarihin derinliklerinde oluşmuş birikimlerini kültürel değişim programları çerçevesinde paylaştırarak geliştirmeyi, kültürel kalkınma destekleriyle Türk ulusunun yeniden dünya uygarlıkları arasında yer almasını hedef olarak belirlemiştir.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında uzmanlaşmış genç kadroların da bu ideallerle mesleki gelişimlerini sağlamaları beklenmektedir. Her türlü kültürel donanıma sahip bireylerin, meslek yaşamına kazandırılmış ileri görüşlü, açık fikirli, ulusal kimliğine kavuşmuş, uluslararası ilişkilerde öz güvenini kazanmış bir dinamizme ulaşmaları beklenmektedir. Ümidimiz, bölümümüzde yetiştirilmiş genç kuşakları, bilgili, bilinçli, çağının gerektirdiği özelliklerle donanmış uygar insan kimliği kazanmış genç bir kuşak olarak görmektir.
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL BÖLÜM BAŞKANI

Tarihçe

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1995 yılında Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu’nun girişimleriyle kurulmuştur. Bölüme, akademik kadronun kendi alanlarında uzmanlaşmaları için 13 yıl lisans öğrencisi alınmamış, 2008 yılında 28 öğrenciyle eğitim-öğretime başlanmıştır. Daha sonra 2009 yılında ikinci öğretim programı, 2012 yılında ise Yüksek Lisans programı açılmıştır. Bölümde Türk dili, Türk dilinin yapısı, Türk lehçeleri ve edebiyatları, bunların özellikleri ve gelişimleri üzerinde durulur. Türk edebiyatının tarihi gelişimi, bugünkü durumu ve eserleri incelenir. Bölüm mezunları öğretmen olabilirler. Üniversitelerin Türkoloji bölümlerine araştırma görevlisi olarak atanabilirler. Kültür Bakanlığında, ataşeliklerde, televizyon kanallarında görev alabilirler. Özel yeteneği olanlar gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü, sosyal bilimler alanındaki bölümlerin gittikçe önem kazandığı son yıllarda itibar gören bölümlerden biri haline gelmiştir. Bölümün kuruluş amaçlarından ilki ve en önemlisi, disiplinler arası çalışmalar yapabilen, Türkiye ve Türk dünyası arasında köprü vazifesi üstlenebilecek çok sayıda Türk lehçesini bilen Türkologlar yetiştirmektir. Bölüm kalitesi gittikçe artan öğrenci profili ve özel üniversitelere kıyasla oldukça zengin akademisyen kadrosu ile bunu büyük oranda başarmıştır.

Misyon ve Vizyon

Misyon Orta Asya başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış olan Türklerin lehçeleri, edebiyatları ve kültürlerini öğretmek; Türk dünyasının paralel kurumlarıyla eğitim ve kültür alanlarında iş birliği yapmak; bilimsel, edebî ve fikrî eserler ortaya koymak; alanına hâkim, milletine hizmet etmeyi hedefleyen yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek. Vizyon Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak; önümüzdeki süreçte Bölümü, bu alanın önemli bir merkezi hâline gelmek.