Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mühendislik Fakültesi

ÇAP VE YAN DAL PROGRAM MÜFREDATLARI

Fakültemiz Bölümleri bünyesinde yürütülen Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı müfredatlarına aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşılabilir. Bu müfredatlar 2017-2018 müfredatına tabi öğrenciler için geçerlidir. Daha eski müfredatlara tabi olan öğrencilerin bölümlerinin ÇAP ve Yandal Koordinatörlerine başvurmaları gerekmektedir.