BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Coğrafi Yapı

İlçemiz 1380 km² yüz ölçüme sahiptir. Rakımı 1275 metredir. İlçenin doğusunda Şenkaya, kuzeydoğusunda Olur, kuzeyinde Yusufeli ve Uzundere, batısında Tortum ve güneyinde Narman ilçeleri bulunmaktadır.
İlçe matematiksel konum olarak 41-59 doğu boylamları ile 40-34 kuzey enlemleri arasında yer alır. En yüksek tepeleri Akdağ 3030, Kırdağ  2000 metredir. İlçenin  batısından  başlayan ve doğuya doğru alçalarak genişleyen vadinin alt kısmındaki topraklar alüvyonlu verimli topraklardır. 
Vadi boyunca yükselen 50-500 metre uzunluğunda  irili ufaklı tepeler bulunmaktadır.