Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

Diğer Projeler

DİĞER PROJELER
1-Türkiye Temsilcisi, KBBE, 2010. 1. 3-04 improving integration in farm animal welfare research in an enlarged Europe çağrısı kapsamında hazırlanan Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde, hayvan refahı ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenen Aware başlıklı proje kapsamında, Hollanda, Fransa, İngiltere, Makedonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Avusturya, Estonya ve İsveç’den birer temsilci yer almıştır. Projede Türkiye’yi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof.Dr. Nilüfer SABUNCUOĞNU ÇOBAN temsil etmiştir. Proje başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. (Animal WelfAre Research in an enlarged Europe, FP7 programme of the European CommissioKBBE – 265686/ 2011-2014, 1.000.000 Euro)
2-Proje Lideri: Prof. Dr. Ahmet YILDIZ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM tarafından yürütülen “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi, Morkaraman Koyun Irkının Halk Elinde Islahı” (25MOR2006-01, 25MOR2011-02) 12.600 Morkaraman koyunu üzerinde yürütülen çalışma başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.
3-Araştırmacı. Timurkan MO, K.K.T.C.’de Sıgır, Koyun Ve Keçilerin Yeni Dogan Yavrularında Rotavirus, Coronavirus, Salmonella spp., Escherichia coli K99/F5 ile Cryptosporidium spp. Etkenlerinin Arastırılması. KKTC TAE-TAGEM, 2012-2015. 50000 TL
4-DAP Bölgesindeki Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Araştırma & Uygulama Birimlerinin Fiziki Altyapılarının Güçlendirilmesi Projesi” DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2013-2015 (Bütçe 1.581.000-Veteriner Fakültesi)
5-Araştırmacı: Esin GÜVEN , EDENext: Biology and control of vector-borne infections in Europe. Research Directorate-General SP-1 Cooperation, Collaborative project, large-scale integrating project, FP7-HEALTH-2010-Single-stage, Grant agreement number 261504, Bütçe: EUR 1.260.000,00
6-Araştırmacı: Esin GÜVEN, International network for capacity building for the control of emerging viral vector borne zoonotic diseases. ARBO-ZOONET, Project reference: 211757 Funded under: FP7-KBBE, Bütçe: EUR 1.115.163,20