Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Doktora Formları

Formlar bilgisayar ortamında yazılmaya uygun tasarlanmıştır. Tercih edilen format bu şekilde olmakla birlikte boş formun yazıcıdan dökümü alınarak el yazısı ile de doldurulabilir. 

DOKTORA ÖĞRENCİ İZLEME FORMU.docx
TEZ İZLEME VE TEZ ÖNERİ FORMU.docx
DOKTORA TEZ BAŞVURU FORMU.docx
DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİ ÖNERİ FORMU.docx
DOKTORA DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ FORMU.docx
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU.docx
TEZ İZLEME ARA RAPOR.docx
SEMİNER SUNUM FORMU.docx
ÖZGEÇMİŞ FORMU.docx
DOKTORA DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ FORMU.docx
DOKTORA TEZ YAZIM KONTROL LİSTESİ.docx
TEZ ONAY SAYFASI.docx
İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ÖNERİ FORMU.docx
KONAKLAMA VE KARŞILAMA TALEP FORMU.docx
DOKTORA TEZ KAPAK.png
JÜRİ TEZ DEĞERLENDİRME FORMU.docx
DOKTORA TEZ SINAV TUTANAĞI.docx
DOKTORA TEZ SINAV TUTANAĞI (TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ OLANLAR).docx
KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ.doc
TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU.docx
Ders Muafiyet Formu.docx
KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ.doc
Yolluk ve Gündelik İstek Dilekçesi (Jüri Üyesinin Yerine Mutemet Tayin Etme.docx
TEZ ADI-KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU.docx
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU.doc
İntihal Beyan Formu Sağlık Bilimleri Enstitüsünden gelenler için.docx
İnihal Beyan Formu Sosyal Bilimler Enstitüsünden gelenler için.docx
Doktora Yeterlilik Sözlü Sınavı Soru Cevap Formu.doc
Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx
YOLLUK VE GÜNDELİK İSTEK DİLEKÇESİ (Jüri Üyesinin Kendi Adına).docx
Tez Beyan Formu (Sosyal Bilimler Enstitüsünde Gelen Öğrenciler İçin).doc
Danışman Öneri Formu.docx
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı.docx
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Tez Başlığı Değişikliği Olanlar İçin).docx
Tez Önerisi Toplantı Tutanağı (Sosyal Bilimler Enstitüsünden Gelen Öğrenciler İçin).doc