BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Doktora Giriş Değerlendirme Sınavı

2018-2019 Öğretim Yılı Güz yarıyılında Enstitümüz doktora programlarına müracaat eden öğrencilerin bilimsel değerlendirme sınavları 01.08.2018 tarihinde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Sınav Tarihi-Saati: 01.08.2018-13:00

Tarih Anabilim Dalı Sınav Tarihi-Saati: 01.08.2018-15:00

Bilimsel Değerlendirme Sınavı yapılacak bilim dalları ve sınava girecek adayların listesi ekteki gibidir.


Doktoraya Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınavları, 24 Mayıs 2017 tarih ve 9/65 sayılı Senato Kararı’nın 17. maddesinin yedinci fıkrasına binaen sadece yazılı olarak gerçekleştirilecek ve değerlendirme yüz (100) puan üzerinden olacaktır.