BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Doktora Yeterlilik Sınav Takvimi

DOKTORA YETERLİK SINAV TAKVİMİ

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 19 ve Üniversitesimiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları’nın 20. maddeleri gereğince yapılacak olan 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavları 08 Ocak - 09 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Yeterlik sınavına girecek öğrencilerin gerekli belgeler ile birlikte 08 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında ilgili ana bilim dalı başkanlığı üzerinden Enstitümüze müracaat etmeleri;

doktora yeterlik komitesine kurum dışından jüri üyesi olarak seçilen öğretim üyelerinin görevlendirme yazılarının ise 08 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.