Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 25240 Erzurum

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Gençler, Fakültemizi tercih edip, girmeye hak kazandığınız için sizleri kutluyorum. Tüm çabamız sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Amacımız bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen mezunlar yetiştirmektir. Ebelik programı, bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekiple işbirliği içerisinde topluma gebelik öncesi, gebelik, doğum, doğum sonrası, yenidoğan dönemlerine ve aile planlamasına yönelik hizmet sunabilen ve sağlık bakımını yükseltecek olan araştırma aktivitelerini paylaşabilen, sürekli güncellenen sağlık bilimini takip edebilen ve kendisini geliştirebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz ve bölümümüz öğretim elemanları, kişisel beceri ve profesyonel gelişimlerini sürekli olarak artırarak, bölgesel ve ulusal gereksinimlere cevap verebilecek donanımlı ebeler yetiştirmek için özveri ile çalışmaktadırlar. Bir mesleğin en önemli ölçütleri arasında kuramsal bilgi ve mesleki örgütlenme yer almaktadır. Ebelik mesleğine sahip çıkmak, mesleğimizi daha ileriye götürmek adına mezuniyet sonrası atacağınız en önemli adımlardan birisi de Türk Ebeler Derneği’ ne üye olmaktır. Hepinize en iyi dileklerimle derslerinizde başarılar dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılının sağlık, mutluluk, hoşgörü, sevgi, barış, huzur ve güzellikler içerisinde başarılarla dolu geçmesini diler, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.Fakültemiz adına ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’ ne hoş geldiniz.

Tarihçe

Atatürk Üniversitesinde ebelik eğitimi l 1992 yılında Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda ön lisans düzeyinde başlamıştır. 21.11.1996 tarihinde okulun eğitim süresi  4 yıla çıkarılarak ebelik eğitimi lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır. İlgili okulun adı da Erzurum Sağlık Yüksek Okulu olarak değiştirilmiştir. 2009 yılında ilgili yüksekokulun tüm öğrencileri, akademik ve idari personeli Sağlık Bilimleri fakültesine aktarılmıştır Ebelik Bölümü öğrencileri teorik derslerde öğrendikleri bilgileri öğretim elemanları gözetiminde öncelikle beceri laboratuarında daha sonra Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Yakutiye ve Aziziye Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki devlet hastanelerinde, Kadın-Doğum hastanesinde, toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezlerinde uygulama alanına aktarmaktadırlar.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz Ebelik eğitiminde ve ebeli hizmetlerinde fark yaratmaktır.   Misyonumuz Evrensel standartlarda ve bilimsel gelişmelere dayalı, ebelik lisans eğitimini sürdürerek, ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, etkili iletişim kurabilen, etik değerlere, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, liderliközellikleri taşıyabilen ve insancıl anlayışla hizmet sunan profesyonel ebeler yetiştirmektir.