Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler, değerli ziyaretçiler… Bölümümüzün web sayfasına hoş geldiniz.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 8 bölümünden birisidir. 1992 yılında kurulan ve ilk öğrencilerini 2004-2005 öğretim yılında alan bölümümüzde öğretim halen 3 profesör, 5 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisiyle devam etmektedir. Bölümümüzün ayrıca yükseklisans ve doktora programları da mevcuttur. Öğrencilerimiz Çift Anadal ve Yandal programlarından yararlanabilecekleri gibi, Erasmus, Mevlana ve Farabi Öğrenci Değişim Programları ile yurtiçinde ve yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenim görme şansına da sahiptirler.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Programına her yıl 60 civarında öğrenci kabul etmektedir ve normal eğitim süresi 4 yıldır. 2017-2018 Öğretim yılı GÜZ yarıyılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Saygılarımla… 
Doç. Dr. Birol SOYSAL
Bölüm Başkanı

Tarihçe

Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1992 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği adı ile kurulmuştur. 2000 yılına kadar bünyesine dahil ettiği akademik elemanları yurtdışında ve yurtiçinde üniversitelere göndererek lisansüstü eğitim almaları sağlanmıştır. Daha sonra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne dönüştürülen birimde, - Kontrol ve Kumanda Sistemleri - Elektrik Tesisleri - Elektrik Makinaları - Haberleşme - Devreler ve Sistemler Teorisi - Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği - Elektronik olmak üzere yedi Anabilim Dalı bulunmaktadır. 2004-2005 öğretim yılından 30 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yükseklisans ve Doktora programlarına da öğrenci kabul edilmektedir.

Misyon ve Vizyon

MİSYON Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin esaslarını kavramayı sağlayan, kapsamlı bir matematiksel ve bilimsel altyapıya, pratik ve analitik yeteneklere sahip, mühendislik mesleğini sosyal, etik ve profesyonel sorumlulukla icra etme bilincine sahip, girişimci ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış mühendisler yetiştirmek.
VİZYON Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimini gelişen süreçlere paralel olarak sürekli güncelleyen, teknolojinin gelişimine katkıda bulunan ve yürüttüğü bilimsel faaliyetleri ile evrensel başarılara ulaşmış bir bölüm olmak.