Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Hakkında

 

Enstitümüzün kuruluşu Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.  Enstitümüzün kuruluşu Bakanlar Kurulunun 01.02.2010 tarihli Kararı’nın 26.02.2010 tarih 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte gerçekleşmiştir.
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak eğitimle ilgili lisansüstü çalışma yapan programların, Üniversitemiz tarafından Eğitim Bilimleri Enstitüsüne devredilmesi ile ilgili teklifleri doğrultusunda 01.07.2010 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısı ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri uyarınca aktarılması uygun görülmüştür.
Bu doğrultuda
Yükseköğretim Kurulunun 13.07.2010 tarih ve 23699 sayılı yazıları doğrultusunda lisansüstü öğretim yapan
Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak üç ana bilim dalındaki yedi program ile Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı altı ana bilim dalındaki on beş program Enstitümüze devredilmiştir.
Enstitümüz faaliyet şekli
Enstitümüz lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarının gerektirdiği eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim vermektedir.
Enstitümüzün amacı
öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak
öğrencinin mesleki konuda çok yönlü bilgiye ulaşmasını sağlamak
elde edilen bilgilerin kullanım şeklini öğrenciye göstermek
öğrencinin bağımsız araştırma yapma, eğitime yönelik yeni gelişmeleri takip ederek geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma kapasitesini artırmak
öğrencinin yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları atmasını sağlamak
çıkarılacak dergilerle, yapılacak seminer, konferans, panel gibi etkinliklerle bilgi paylaşımını gerçekleştirmektir.