Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi Birim Etik Kurulu (AÜVFBEK)

                                                                                         T.C.
                                                                         ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
                                                                          VETERİNER FAKÜLTESİ
                                                                            BİRİM ETİK KURULU
                                                                                    (AÜVFBEK)

 
 
Başkan                   : Prof. Dr. Dursunali ÇINAR
Üye                         : Prof. Dr. Zafer OKUMUŞ
Üye                         : Prof. Dr. Ziya Gökalp CEYLAN
Üye                         : Prof. Dr. Ekrem LAÇİN
Üye                         : Prof. Dr. Bülent POLAT