Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Hamza AVCIOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Derviş ÖZDEMİR
Prof. Dr. Ziya Gökalp CEYLAN
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM
Prof. Dr. Bülent POLAT
Prof. Dr. Mehmet GÜL
Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK
Prof. Dr. Ekrem LAÇİN
Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR
Doç. Dr. Hülya BALKAYA
Doç. Dr. Mehmet CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDIN
Cemal AKBAŞ (Raportör)