Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Hamza AVCIOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Ekrem LAÇİN
Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK
Prof. Dr. Zafer OKUMUŞ
Doç.Dr. Mehmet CENGİZ
Doç.Dr. Kübra Asena TERİM KAPAKİN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILDIRIM
Erdal SAĞLAM   (Raportör)