Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE TEBRİK (TÜBİTAK 1001 PROJESİ KAPSAMINDA)

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Özgür KAYNAR, Prof. Dr. Armağan HAYIRLI ve Arş. Gör. Mustafa İLERİTÜRK' ün hazırlamış olduğu "1001 - BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI" kapsamında 2018 yılı 1. döneminde "YÜKSEK PERFORMANS İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİN FOSFOLİPAZ A2, C VE D ENZİM AKTİVİTELERİNİN EŞZAMANLI ÖLÇÜMÜNDE ARAŞTIRILMASI" isimli ve KBAG-118Z206 kodlu proje kabul edilmiştir.
Hocalarımızı kutlar başarılarının devamını dileriz.