Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Şef
Fatih Demir


İlahiyat Fakültesi
fatih.demir@atauni.edu.tr / +90 442 231 2136

Şef // Fatih Demir // İlahiyat Fakültesi
fatih.demir@atauni.edu.tr / +90 442 231 2136
İş Alanları ;
Öğrenci İşleri > Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Öğrenci İşleri Birim Şefi > ( 1997 - 2016)
Personel İşleri > İlahiyat Fakültesi Personel ve Yazı İşleri Büro Şefi > 2016----
Akademik / İdari Geçmiş :
Ön Lisans : Atatürk Üniversitesi, 2002 (Ziraat Fakültesi Seracılık Bölümü)
Lisans : Anadolu Üniversitesi, 2019 İşletme Fakültesi -İşletme Bölümü)
***********************************************************************************************************************************************
Ödüller / Üyelikler :
Plaket : Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat MYO,2011
Görev Yeri : İlahiyat Fakültesi Yazı İşleri ve Personel İşleri Büro Şefi
***********************************************************************************************************************************************
Kıdem Bilgileri :
Memuriyet Başlangıcı : 01.02.1985( 33 Yıl 7 ay 4 Gün)/ Fiili Hizmeti :23 yıl -10 ay -0 gün(06.03.2019 Tarihi İtibarı ile)/Toplam Hizmet Süresi :27 yıl 0 ay 7 gün
***********************************************************************************************************************************************
Daha Önce Görev Yaptığı Birimler:
& Öğrenci İşleri Daire Bşk.(Öğr.İşleri Memuru), (1997)
& Aşkale MYO (1 Ay Öğrenci İşleri Memuru), (1997)
& İspir Hamza Polat MYO (Öğrenci İşleri Memuru, Personel İşleri Memuru, Yazı İşleri Memuru ve Mutemet-14 yıl), (1997-2011)
& Veteriner Fakültesi (Öğrenci İşleri Şefi + Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hitap Yöneticisi), (2011-2015)
& İletişim Fakültesi (Öğrenci İşleri Şefliği+ YÖKSİS Veri tabanına Üniversitemizde Kayıtlı,Mezun,Ayrılmış öğrencileri Yükleme Sorumlu Şefi), (2015-2016)
& İlahiyat Fakültesi (Öğrenci İşleri Şefi), (2016-2017)
& İlahiyat Fakültesi (Personel ve Yazı İşleri Büro Şefi), (2017-.....)
***********************************************************************************************************************************************
Sahip Olduğu Sertifika veya Kurs Bitirme Belgeleri :
& İş sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi''Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
& Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Belgesi''100 Saatlik Yabancı Dil/İngilizce Eğitimi
& Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Belgesi''120 Saatlik Bilgisayar (Basic) Eğitimi
& Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının işbirliği ile düzenlenen 10 hafta 35 saatlik Temel Muhasebe Eğitimi
& Atatürk Üniversitesi Katılım Belgesi'' Kariyer Yönetimi Konulu Eğitim Semineri''
& Atatürk Üniversitesi Katılım Belgesi'' Liderlik Konulu Eğitim Semineri''
& Atatürk Üniversitesi Katılım Belgesi'' Öğrenci İşleri Otomasyonu, Harçlar, Kayıt vb Konulu Eğitim Semineri''
& Atatürk Üniversitesi Katılım Belgesi '' 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Konulu Eğitim Semineri''
& Atatürk Üniversitesi Katılım Belgesi'' Taşınır Mal Yönetimi Konulu Eğitim Semineri''
& Eğitim Bir-Sen Eğitim Formatörlüğü İş Yeri Temsilcileri Eğitimi Sertifikası
& Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanlığı Katılım Belgesi ’Yangın Söndürme, Tahliye, Kurtarma ve ilk Yardım konulu Eğitim ve Tatbikatlara katılma
***********************************************************************************************************************************************
Birimde Fiilen Yaptığı İşler : Personel ve Yazı işleri Büro Şefliği, Hitap+SGK Tescil İşlemleri Program Yöneticisi,İlahiyat Fakültesi Web sitesi Yöneticisi

* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.