Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane
YAZ OKULU VİZE SINAV PROGRAMI
2019-08-01
Tüm Duyurular

Bölüm Başkanının Mesajı

 Sevgili Gençler, Bölümümüz, felsefi bilincin gelişim sürecine katkıda bulunma ve bu bilince dair yeni oluşumlar ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bunu yaparken bizler, kendi kültür dünyamızı da dikkate alarak, evrensel felsefi mirası sizlere aktarmayı; sizleri kendi gelişimlerinizle ve yönelimlerinizle tanıştırmayı hedeflemekteyiz Bölüm bünyesinde kurulmuş olan Felsefe Öğrenci Kulübü vasıtasıyla da çeşitli sosyal etkinliklerin yapılmasını sağlamaktayız. Bölümümüz, kendine güvenen, memleketini ve insanları seven, alçak gönüllü ve okuma kurdu olan, eleştirel bakışı benimsemiş gençlerin beğeni ile tercih edecekleri bir bölümdür. Kayak yapmayı, karda dolaşmayı, güz ve baharda yeşil olan bir kampus içerisinde felsefe yapmayı düşlüyorsanız, sizleri bekliyoruz. Bölümümüzden mezun olanlar, üniversitelerde akademik çalışma yapabilecekleri gibi, "Eğitim Sertifikası"nı tamamlamış olmak koşuluyla liselerde Felsefe Grubu öğretmenliği yapabilmekte, Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, çeşitli basın-yayın kuruluşlarında, kamu kurumları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, halkla ilişkiler, plânlama-değerlendirme ile ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Tarihçe

 Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerden biridir. Yüksek Öğretim genel amaçları doğrultusunda, Türk fikir hayatına katkılarda bulunacak, bilimsel zihniyete ve araştırma yeteneğine sahip elemanlar yetiştirmek üzere 1975 yılında kurulmuştur. Bölüm 1977-1978 eğitim-öğretim yılından itibaren Lisans; 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren de Yüksek Lisans ve Doktora öğretimlerini sürdürmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülen bölümde, dört anabilim dalı bulunmaktadır: Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi ve Bilim Tarihi. Lisans öğrencilerimize, toplam 16 kredi/saatlik Sosyoloji ve Psikoloji dersleri de okutulmaktadır. Her biri ‘Felsefe ve Sosyal Bilimler’ içerikli olan ulusal düzeyde “I. Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi” ile uluslararası düzeyde ‘İnsan Felsefesi’ konulu “1998 Felsefe Kongresi”ni düzenleyen Felsefe Bölümü’nün ilk kurucu başkanı Prof. Dr. Kaya BİLGEGİL’dir. Bölümün kuruluş yıllarında, Bölüm Programının geliştirilmesinde Prof. Dr. Kemal Aytaç, Prof. Dr. Necati Öner ve Prof. Dr. S. Hayri Bolay değerli katkılarda bulunmuşlardır. Bölümde kuruluşundan itibaren aralarında Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Prof. Dr. Muhittin Aşkın, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu, Prof. Dr. Sabahattin Güllülü, Prof. Dr. Hüseyin Akyüz, Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Prof. Dr. Mehmet Akgün, Doç. Dr. Abamüslim Akdemir, Prof. Dr. Abdulkuddus Bingöl, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Nurten Gökalp’ın bulunduğu birçok değerli bilim insanı görev yapmıştır. Şu an itibariyle Bölümün öğretim kadrosunda on beş eleman bulunmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Misyon Felsefe Bölümü, öğrencilerin farklı görüşlere saygı duymayı öğrendikleri, zihinsel ve kültürel miraslarının farkında oldukları, kişisel görüş açılarını geliştirme imkânı buldukları, benlik bilinçlerini ve çözümleme yeteneklerini geliştirdikleri, çağdaş dünyanın oluşumunda etkili olan tüm düşünce ve değerlendirme biçimlerinin tarihsel köklerini ele alıp yeniden tartıştıkları, onları günümüze taşınan türleriyle karşılaştırdıkları, yeni düşünce ve değerlendirme biçimlerini özgürce araştırdıkları ve dolayısıyla kendilerini, evrendeki konumlarını ve diğer varlıklarla olan ilişkilerini daha iyi anlayarak yaşam boyu devam edecek bir öğrenme alışkanlığı kazandıkları bir ortam olmayı amaçlamaktadır.   Vizyon   Felsefe Bölümü, bilimsel ve felsefi yöntemleri benimsemiş, zihinsel araştırmalarda tarafsızlığı ilke edinmiş, çağdaş dünyadaki özgür birey anlayışına ek olarak ait olduğu kültüre, yaşadığı ülkeye ve kendi değerlerine karşı sorumluluk bilinci taşımayı insani bir gereklilik olarak düşünen akademik kadrosuyla, Atatürk Üniversitesi`nin genel eğitim programlarına katkıda bulunacak, disiplinler-arası çalışmalara öncülük edecek, bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde önemli roller alacak, ulusal ve uluslar arası felsefi çalışmalarla akademik dünyada Atatürk Üniversitesi`ni temsil edecek ve bölgenin zihinsel gelişimine katkıda bulunacaktır.