Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane
Fizik Bölümü
2019-07-25
Tüm Duyurular

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölümümüzde eğitim-öğretime 1976-1977 yılında başlanmıştır. Örgün ve ikili öğretimde okuyan yaklaşık 420 lisans ve seksen (Lisansüstü yüksek lisans ve doktora yapan) öğrencimiz mevcuttur. Amacımız, dört yıllık sürede, Fizik bilen, öğreten, kendi başına araştırma yapabilen ve piyasada bir Fizikçiyi ilgilendiren iş ve konularda verimli olabilecek elemanlar yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için, Öğretim elemanları ve laboratuar imkânları bakımından büyük bir potansiyele sahibiz. Öğretim elemanı olarak, onyedi Profesör, yedi Doçent, beş yardımcı doçent ve on araştırma görevlisi bölümümüzde görev yapmaktadır. Laboratuar imkanları bakımından, Fizik I (Mekanik Lab.), Fizik II (Elektrik Manyetizma Lab.), Titreşim ve Dalgalar Lab., Elektronik I-II Laboratuarları, Çekirdek Fiziği Lab., Atom Fiziği Lab. ve Katıhal (Yoğun Madde) Fiziği Laboratuarlarına sahibiz. Bir öğrenci Fizik Bölümünü yaklaşık olarak 90 (doksan) deney yaparak bitirmektedir. Bölümümüzde eğitim-öğretim Avrupa ve Amerika Üniversitelerinde okutulan kitap ve kaynaklar izlenerek yürütülmektedir. Bölümümüzde okuyan öğrenciler, birinci sınıftan ikinci sınıfa veya ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken, Matematik, Kimya, Biyoloji, İnşaat Müh., Çevre Müh., Kimya Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Makine Müh. Bölümlerine Kurum içi ve Kurumlar arası yatay geçiş yapılabilmektedirler. Yukarıdaki bölümlerden herhangi birinde çift-anadal programını bitiren bir öğrenci iki diploma alabilmektedir. Ayrıca, başarılı bir öğrenci yandal programına da kayıt yaptırabilir. Bölümümüzde, Öğretmen olabilmek için YÖK tarafından onaylı, Pedagojik Formasyon dersleri de verilmektedir. Bölümümüzü, normal şartlarda, dört senede bitiren bir Fizikçi, Öğretmen olabilmek için MEB veya başka bir kuruluşa başvurabilecektir. Devlet okullarında öğretmenliğin yanı sıra sözleşmeli öğretmen ve ayrıca dershanelerde stajer öğretmenlikten başlayarak uzman öğretici olarak da çalışma imkânları vardır. Bölümümüzden mezun olan bir Fizikçinin, Türkiye’de mevcut Üniversitelerde Araştırma Görevlisi olarak kadro alması mümkündür. Özellikle AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında belirli konularda uzmanlaşabilir ve proje üretebilirler. Fizik uzmanları ve doktorları, üniversite dışında çeşitli sektörlerde (sağlık sektörü dahil) uzmanlıkları konusunda çalışabilirler, danışmanlık çalışmalarında bulunabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK), TÜBİTAK ve MAM’da fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. Bilgisayar kullanımı iyi olan fizikçiler özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak ASELSAN, Türk Telekom, TRT. TSE, MTA, MKE, ve DSİ gibi kuruluşlarda ve Deprem Araştırma merkezlerinde araştırmacı ve teknik eleman olarak çalışabilirler. Emniyet Teşkilatında Polis memuru olarak kadro alabilirler. Ayrıca, TSK bünyesinde gerekli şartları sağlayarak Fizikçi unvanı ile sözleşmeli personel (Subay) olarak çalışabilirler. Fizik ve elektroniğe yönelik teknik bilgiye dayanan, tıp ve araştırma laboratuarlarında kullanılan, cihazlarının yapımı, bakım ve onarımı ile pazarlanmasıyla ilgili işlerde, özel ve devlet hastanelerinde Medikal Fizikçi olarak çalışabilirler. Özel firmaların yaptığı fiziksel deney setleri, özel ölçüm aletlerin Araştırma Laboratuarlarında kurulması ve çalışır duruma getirilmesinde etkin görev alabilirler. Sevgili Üniversite adayları, sizleri Fizik bölümümüzde okumaya bekliyoruz.

Tarihçe

17 Kasım 1958 tarihinde Fen- Edebiyat Fakültesi Fen Grubu çatısı altında kurulan Fizik Bölümü, 17 Eylül 2008 tarih ve 2008/14169 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Fen-Edebiyat Fakültesinin Fen ve Edebiyat Fakülteleri olmak üzere ikiye ayrılması sonucu Fen Fakültesi çatısı altında eğitimine devam etmektedir. Bölümümüzde altı anabilim dalı bulunmaktadır. Bugüne kadar pek çok üniversitenin Fizik Bölümlerinin kurulmasında temel oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Bölümümüzde 4 yıllık Lisans Eğitimi verilmekte olup öğretim dili Türkçe`dir. Bölümümüzde Lisans Eğitiminin yanısıra Yüksek Lisans (Türkçe/İng.) ve Doktora (Türkçe/İng.) Eğitimi de verilmektedir.  Kuruluşundan 2015 yılına kadar AÜ Fizik Bölümüne hizmet etmiş hocalarımız:* Unvanı, Adı ve Soyadı Gör. Başlama Tarihi Gör. Ayrılma Tarihi Gittiği Kurum, Kuruluş Prof. Dr. Said Ali Ankara 09.05.1965 20.01.1965 - Prof. Dr. Gordon Vanderon 10.07.1967 14.06.1968 - Arş. Gör. Seyfettin Fakıoğlu 23.07.1968 28.05.1969 - Arş. Gör. Habip Özkaplan 30.11.1970 01.12.1971 - Uzm. Atilla Akay 04.10.1971 13.03.1972 - Arş. Gör. Şakir Erkoç 14.03.1973 20.11.1973 - Arş. Gör. Yusuf Caner 09.10.1973 27.02.1974 - Arş. Gör. Ahmet Tarı 16.03.1973 16.04.1974 - Arş. Gör. Ethem Kişioğlu 31.01.1968 31.03.1978 Zonguldak Dev. Mimarlık Doç. Dr. Hanife Ünal 30.04.1961 03.04.1979 Ege Üniversitesi Arş. Gör. Mustafa Fidan 09.09.1974 17.10.1980 - Arş. Gör. Dr. Ömer Ergin 23.11.1976 12.04.1984 Uludağ Üniversitesi Arş. Gör. Mustafa Kor 05.07.1983 31.10.1984 - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kanat 17.11.1976 14.06.1985 Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Suphi Kırım 27.10.1959 25.09.1985 Emekli Yrd. Doç. Dr. Miktat Zan 22.11.1976 01.12.1986 - Prof. Dr. Bünyamin Özbay 07.11.1974 30.07.1987 Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. A. İhsan Kobya 30.11.1970 30.04.1986 Karadeniz Teknik Üniv. Yrd. Doç. Dr. Ali Bakır 31.07.1973 20.02.1989 Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Necati Yalçın 28.07.1972 26.06.1989 Erciyes Üniversitesi Arş. Gör.  Kadir Esmer 16.09.1977 13.03.1990 Marmara Üniversitesi Arş. Gör. Fatih Ucun 21.10.1987 29.03.1997 Süleyman Demirel Üniv. Doç. Dr. Nagıf Sefteroğlu 01.09.1995 01.08.1997 Sözleşmesi sona erdi Doç. Dr. Enise Ayyıldız 31.10.1984 24.07.2000 Erciyes Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Güven Çankaya 06.06.1995 16.12.2003 Gaziosmanpaşa Üniv. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu 11.07.1985 07.06.2004 AÜ Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Dr. Nural Özalp 30.04.1961 - Karadeniz Teknik Üniv. Uzm. Asuman Ilgaz 21.11.1966 - Karadeniz Teknik Üniv. Prof. Dr. Y. Kemal Yoğurtçu 31.10.1980 01.07.2007 İst. Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet Coşkun 27.10.1994 05.06.2011 Giresun Üniversitesi Prof. Dr. Seydi Doğan 14.12.1994 04.06.2012 Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Aytunç Ateş 14.06.1995  05.07.2011 Yıldırım Bayezid Üniv. Uzm. Yakup Çiftçi 03.02.2000 14.07.2010 AÜ Açıköğretim Fakültesi Doç. Dr. Elif Orhan (Öz) 17.08.2001 03.06.2008 Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Çiğdem Nuhoğlu 31.10.1984 06.06.2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Abdülmecit Türüt Prof. Dr. Gökhan Budak Yrd. Doç. Dr. Celal Çakır 01.06.1981 23.05.1990   19.06.2012 26.01.2013 15. 07.2105 Medeniyet Üniversitesi Vefat Emekli *Listenin güncellenmesi veya eklemeleriniz için lütfen fenfizik@atauni.edu.tr`ye mail atınız. Güncel kadroya Fizik Bölümü web sayfasından erişebilirsiniz.        

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma kimliğine sahip, yenilikçi, özverili, hoşgörülü, sorgulayıcı ve objektif değerlendirmeler yapabilen; topluma, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir.  Hedefimiz; uluslar arası araştırma kimliğine sahip, çağdaş araştırmacılar yetiştirerek alanımızdaki gelişmeleri takip ederek, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun yararına sunmaktır.