BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fizyoloji A.D

TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

1. ANABİLİM DALI BAŞKANI YAZISI

Anabilim Dalımızın amacı öncelikle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tıbbi fizyoloji alanında iyi eğitim vermek, ayrıca diğer anabilim dalları ile ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.

2. ANABİLİM DALI TARİHÇESİ, MİSYON VE VİZYON

Tarihçe:

Fizyoloji Anabilim Dalımız Prof. Mithat Torunoğlu tarafından 1967 yılında kurulmuştur. Daha sonra 1975 yılından itibaren Prof. Dr. Üner Tan tarafından yönetilmeye başlanmıştır.  1999 yılında Prof. Dr. Üner Tan’ın ayrılmasından sonra, anabilim dalı başkanı olan Prof. Dr. Şenol Dane 2009 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Daha sonra Prof. Dr. Sedat Akar 13 Şubat 2009 tarihi ile 1 Eylül 2010 tarihleri arasında anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. Müteakiben 20 Eylül 2010 tarihinde Prof.Dr. Mustafa Gül anabilim dalı başkanı olarak atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Misyon:

Temel tıp bilimlerinden olan fizyoloji, canlıların dokularının, organlarının görevlerini ve bu görevleri nasıl yerine getirdiğini inceleyen bir bilim dalıdır.

Tıp doktoru, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, diyetisyen ve diğer yardımcı sağlık personeli ve bilim insanı yetiştirmek amacıyla temel ve ileri fizyoloji eğitimi vermek.

Etik kurallara uygun bir şekilde insan ve deney hayvanları üzerinde bilimsel araştırma yapmak ve bilgi üretmek.

Vizyon:

Uluslararası ölçütlere uygun temel ve ileri Fizyoloji eğitimi vermek,

Kendi alanında bilgili, kültürlü, iyi iletişim kurulabilen, meslektaşlarına ve öğrencilerine saygılı akademisyenler yetiştirmektir.

3. AKADEMİK YAPI

Akademik personel listesi (Çalışma alanları dahil)

Prof.Dr. Mustafa Gül: Egzersiz fizyolojisi, oksidatif stres, hücre kültürü

Yard. Doç.Dr. Tuncer Nacar: Elektrofizyoloji, sinir sistemi fizyolojisi

Yard.Doç.Dr. Serap Yıldırım: Endokrin-Metabolizma, solunum fizyolojisi, egzersiz fizyoloji, sinir sistemi

 

4. ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER

Solunum fonksiyon testleri,

Sıçan koşu bandı ile sıçanlarda egzersiz çalışmaları,

MP-100 sistemi ile elektrofizyoloji çalışmaları

5. ANABİLİM DALI FİZİKİ OLANAKLARI

Laboratuvar olanakları, derslikler v.s.

2 öğrenci laboratuarı, 3 adet araştırma laboratuarımız ve bir seminer salonumuz  mevcuttur.

 

6. AKADEMİK FAALİYETLER (Son beş yıl)

Bilimsel yayın sayılarına ilişkin tablo

Yıl

Web of Science’daki yayın sayısı

2006

7

2007

7

2008

15

2009

14

2010

6

2011

8