BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı

Misyon ve Vizyon

 Misyon Bilimsel düşüncenin rehberliğinde ve evrensel değerlerin ışığında özgür, girişimci, yaratıcı, yeniliklere açık, ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu, nitelikli bireyler yetiştirmek.   Vizyon Sahip olduğu bilimsel birikim ve deneyimle ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan; eğitim-öğretim süreci içinde üreteceği bilgi ve kazandıracağı geniş bakış açısıyla bilim dünyasına olduğu kadar, ülke kalkınmasına da katkıda bulunacak önder bir birim olmak.