Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Fuat Erdem

 1. Lisans

  1986 / 1993
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  TIP PR.
 2. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  1995 / 2000
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 3. Tıpta Uzmanlık

  1995 / 2000
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 4. UZMAN

  2000 / 2002
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 5. YARDIMCI DOÇENT

  2002 / 2006
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 6. Tıpta Yandal Uzmanlık

  2002 / 2005
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 7. DOÇENT

  2006 / 2011
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 8. PROFESÖR

  2011 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


FUAT ERDEM


PROFESÖR


E-Posta Adresi

:

fuaterdem@yahoo.com


Telefon (İş)

:

4423447182-7182


Telefon (Cep)

:

05337788176


Faks

:

4422361301


Adres

:

Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı


Öğrenim   Bilgisi


Tıpta Yandal Uzmanlık


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/HEMATOLOJİ BİLİM DALI2002

1/2005


Tez adı: Hematolojik Maligniteli Yetişkin Hastalarda Serum VEGF ve B BFGF Düzeyleri (2005) Tez Danışmanı:(Gündoğdu Mehmet)

Tıpta Uzmanlık


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI1995

1/2000


Tez adı: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kronik Hepatitis C İnfeksiyonunun İnterferon Alfa İle Tedavi Sonuçları (2000) Tez Danışmanı:(selçuk nedim yılmaz)

Lisans


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/TIP PR.1986

10/Haziran/1993Görevler


PROFESÖR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
2011DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
2006-2011YARDIMCI DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
2002-2006UZMAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
2000-2002ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
1995-2000

1
Yönetilen   Tezler


Tıpta Uzmanlık

2015
1.

MAKAS İBRAHİM, (2015). Hodgkin ve non-hodgkin lenfoma hastalarında lenfositlerin diğer periferik hücrelere oranının değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı2012
2.

TANRISEVER SEMA, (2012). Tirozin kinaz inhibitörleri ile tedavi altındaki kronik myelositer lösemi tanılı hastalarda leptin ve prokalsitonin düzeyi, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2011
3.

AKAN SELÇUK, (2011). Kemoterapi alan hematolojik maligniteli hastalarda mannoz bağlayan lektin düzeyleri ile bu düzeylerin febril nötropeni ve üretilen mikroorganizmalarla ilişkisi, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2009
4.

BİLEN YUSUF, (2009). Philadelphia pozitif kronik myelositer lösemi hastalarında imatinib mesilata alınan klinik, hematolojik, sitogenetik ve moleküler yanıtın değerlendirlmesi, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık

2014
5.

BİLEN YUSUF, (2014). Multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemi tanılı hastalarda trombin jenerasyonu ve mikropartikül varlığının araştırılması, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->İç Hastalıkları Anabilim Dalı* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.