Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı 25240-kampüs/erzurum
http://www.atauni.edu.tr/gazetecilik-bolumu

Tarihçe

Gazetecilik bölümü 2003 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Misyon ve Vizyon

 MİSYON Gazetecilik Bölümü’nün ana görevi: gazetecilik alanının hızla değişen yapısına uygun, iletişimin çok farklı alanlarında başarılı işler yapabilecek altyapıya sahip gazeteciler yetiştirmek, demokratik ve eşitlikçi bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sağlayacak kuramsal ve pratik yaklaşımlar geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için gereken bilimsel çalışmaların yapılması ve bu çalışmaları yapacak akademik kadroların yetiştirilmesi bölümümüzün bir diğer önemli görevidir.       VİZYON Bölümümüzün vizyonu, gazetecilik alanında ulusal ve uluslar arası ölçekte önde gelen bir bölüm olarak gazetecilik alanına ilişkin teorik olarak güçlü bir altyapıya sahip, pratik çalışmalar açısından zengin ve çok yönlü eğitim verebilen bir bölüm olmaktır. Bu vizyonla ülke içinde gazeteciliğin ihtiyaç duyduğu yeteneklere ve becerilere sahip öğrencilerin yetiştirildiği, medyanın güncel sorunlarına demokrasinin gelişimi amacıyla çözümler üreten bir bölüm olmak için çalışılmaktadır.