BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Göğüs Cerrahisi A.D

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI               Misyon ve Vizyon

Anabilim dalımızın misyonu, etik değerler ışığında bilim ve güncel teknolojileri yakından takip ederek; kaliteli, nitelikli ve mutlak memnuniyet sağlayan sağlık hizmetlerini gereksinimi olan tüm insanlara sunmak; bilgi ve deneyimlerini hasta ve öğrencilerine aktarmayı sorumluluk bilen azimli, sevgi dolu, vicdanlı, araştırmacı bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz, bilgi ve teknolojinin dünya standartlarında sunulduğu, hasta yararı ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra, üst düzeyde bilimsel aktivitelerde bulunan, etik değerlere bağlı hekim ve uzman yetiştiren bir merkez olmaktır.Birimin Hedefi

Göğüs cerrahisindeki 5 yıllık asistan eğitimleri Anabilim Dalımızın misyon ve vizyonuna göre şekillendirilmiştir. Anabilim Dalımızda tüm asistanların geniş spektrumda gerçekleştirilen operasyonlara öğretim üyeleri sorumluluğunda katılımları sağlanmaktadır. Göğüs cerrahisi, akciğer, mediasten, plevra, özofagus, konjenital hastalıkları ilgilendiren cerrahi bir branş olup eğitimini tamamlamış bir asistanın, konusunda uzman olarak karar verme, hastasının tanısını koyabilme, preoperatif ve postoperatif dönemlerde takip-tedavilerini, gerekli cerrahi işlemleri yapabilme yeteneğinde olması, iyi bir iletişimci, iş arkadaşı, yönetici, sağlık danışmanı ve bilim adamı özelliklerine sahip olması beklenir. Bir göğüs cerrahı, hastasını tedavi etmek için tüm dürüstlüğü, bilgi ve ilgisiyle en üst düzeyde hastasıyla ilgilenmeli ve etik değerleri korumalıdır. Göğüs cerrahının sürekli kendini eğitmesi, yenilik ve gelişmeleri takip ederek bunlar hakkında fikir beyan edebilmesi, tartışabilmesi, araştırmacı bilim adamı kimliğini koruyup, yeni bilimsel gelişmelerin öncüsü olması beklenir. Bu nedenlerle anabilim dalı olarak asistan eğitiminde hedefimiz, asistanlarımıza hastalarda cinsiyet, din, ırk ve kültür ayırımı yapmaksızın her hastaya uygun davranış gösterebilme, kendilerine kazandırılan bilgi ve becerilerini etik ve etkin olarak klinik ve pratik uygulamaya sokabilme ve konsültasyon istemlerine etkin olarak cevap verebilme kabiliyetini kazandırmaktır. Asistan eğitimindeki amaçlarımız; Türkiye`nin sağlık sorunlarını bilen ve göğüs cerrahisi ile ilgili sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğinin etik kurallarına azami dikkat gösteren, araştırıcı ve sorgulayıcı kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren Göğüs Cerrahı yetiştirmektir.

Yer ve Kapasite

BİRİM ADI: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı

AÇIK VE KAPALI ALAN

 Klinik:1000 m2

Poliklinik: 100 m2

Öğretim Üyesi Bloğu: 225 m2

Toplam Kapalı Alan: 1325 m2

Açık Alan: Yok

DERSLİK SAYISI: 2 Adet; 20 m2 ve 65 m2

AKADEMİK YÖNETİM ODASI: 1 Adet 25 m2

ÖĞRETİM ELAMANI ODASI: 4 Adet Toplam 100 m2

LABORATUVAR SAYISI: Yok

 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak Fakültemiz 5. sınıf öğrencilerine 1 haftalık stajları boyunca teorik ve pratik dersleri verilmektedir. Asistan eğitimi ile ilgili olarak seminerler ve çeşitli eğitim etkinlikleri yapılmaktadır. Her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilen klinik konseylerimizde vakalarımız tartışılmaktadır. Ayrıca her hafta pazartesi günleri bir sonraki hafta operasyonları planlanan elektif vakalarımızın tartışılıp değerlendirildiği,  operasyon strateji ve planlarının yapıldığı Anabilim Dalımızda öğretim üye ve asistanlarının katıldığı konsey toplantılarımız düzenli olarak yapılmaktadır. Yine her pazartesi günü Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Patoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji Anabilim Dalları katılımlı klinikopatolojik bir konseyimiz bulunmaktadır.

 

Tanıtım ve Tarihçe

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak 1969 yılında Prof. Dr. Ergün Sabar tarafından kurulmuş ve 1997 yılında Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak fiilen ayrılmıştır. Ayrıldığında Prof. Dr. Ahmet BAŞOĞLU Anabilim Dalı Başkanı idi. Daha sonra Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANĞLU (1997-2005) Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. 2005 yılından itibaren Prof. Dr. Atilla EROĞLU bu görevi yürütmektedir. Deneyimli bir merkez olan Anabilim Dalımızda, her türlü toraks cerrahisi (akciğer, mediasten, plevra, özofagus, konjenital v.b.) ameliyatları yapılmaktadır. Anabilim Dalımız 29’u servis ve 4’üi yoğun bakım olmak üzere toplam 33 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Halen Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalımızda 1 profesör ve 1 yardımcı doçent görev yapmakta olup 2 araştırma görevlisi tıpta uzmanlık eğitimi görmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar Anabilim Dalımız 11 tane uzman hekim yetiştirmiştir.