Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Hakkımızda

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 03.07.1992 tarih ve 3887 Sayılı Kanunla değişik 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatını düzenleyen yasaya uygun olarak kurulmuş ve 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Geleneksel Türk El Sanatları, Heykel, Müzik Bilimleri, Resim, Sanat Kuramı ve Eleştiri, Seramik ve Sahne Sanatları Anasanat Dallarına bağlı Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ya da Doktora programları ile Lisansüstü eğitim veren birimimiz, ileri düzeyde araştırma faaliyetleri ile nitelikli nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.