BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halk Sağlığı A.D

Anabilim Dalı:

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 

Birim Akademik  ve idari Personeli:

Prof. Dr. Asuman GÜRAKSIN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Serhat VANÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Talat EZMECİ

Yrd. Doç. Dr. Elif Okşan ÇALIKOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Zahide KOŞAN

Arş. Gör. Dr. Aysun Aras

Arş. Gör. Dr. Ezel BİLGE

Arş. Gör. Dr. Ercan ÖZYILDIRIM

Arş. Gör. Dr. Sinan YILMAZ

Arş. Gör. Dr. Sara SALCAN

 

Sekreter: Yeliz ÇAKIR HARARLI

Şoför: Osman Nuri İZİBÜYÜK

Personel: Abdulkadir KÜÇÜKOĞLU

 

 

Misyonumuz:

      Bilimsel ilkeler çerçevesinde insan yaşamının ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek, Halk Sağlığı alanında görev yapacak, dünya standartlarında hizmet sunacak hekim ve sağlık çalışanları yetiştirmek

 

Vizyonumuz:

        Çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi hekimler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; ekip çalışmasına dayalı sağlık hizmeti sunma becerisi kazandırmaktır.

 

Birimin Hedefleri:

Mezuniyet öncesi eğitimde, tıp fakültesi öğrencilerine temel halk sağlığı dersleri ve uygulamaları çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde verilmektedir. Verilen eğitimle hekim adayının öncelikle sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışacağı ASM ve TSM leri tanıması ve birinci basamak sağlık hizmeti sunması amaçlanmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda sahada çalışabilecek şekilde ülkemiz standartlarına uygun olarak eğitilmektedir.

 

Başvuru Şartları:

Tıpta Uzmanlık Sınavında başarı göstererek Anabilim Dalımız araştırma görevliliğine atanılır.

 

Birime Ait İletişim Bilgileri:


Halk Sağlığı A.D. Başkanı:

Prof. Dr. Asuman GÜRAKSIN

Telf: (0442) 231 14 03

 

Bölüm Sekreteri

Yeliz ÇAKIR HARARLI

Telf: (0442) 231 14 04


Faks (Dekanlık):
0442 236 09 68