Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Su Ürünleri Mühendisiği Bölümü

Hastalıklar Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Balık Hastalıkları Anabilim Dalı; balık hastalıkları, hastalıkların teşhis ve tedavisi, balık sağlığı, su ürünleri işletmelerinde hijyen ve hastalık önleyici diğer tedbirler, beslenme hastalıkları, balık sağlığını destekleyen yem katkı maddeleri gibi konularda araştırma-geliştirme ile eğitim-öğretim faaliyetinde bulunur.