Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Hınıs Meslek Yüksekokulu

HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU

YÜKSEKOKULUMUZ

2018 Güz Yarı Yılı Ara Sınav Tarihleri
2018-11-14
Tüm Duyurular

Yönetimin Mesajı

          Ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim yapan Yüksekokulumuz kalkınmakta olan ülkemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulama safhasında ihtiyaç duyulan pratiğe yönelik " Ara Elemanı" ve "Tekniker" yetiştirmek suretiyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanına büyük destek ve hizmet vermeğe devam etmektedir. Yüksekokulumuz Teknik Programlar Bölümü (Gıda Teknolojisi, İnşaat ve Su Ürünleri, Programı), İktisadi ve İdari Programlar Bölümü (Muhasebe Programı) ve Sağlık Programları Bölümü (Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı) olmak üzere 4 programla kurulmuş olup, halen “Gıda Teknolojisi”, “Laborant ve Veteriner Sağlık” ve “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” Bölümleriyle eğitim vermektedir. Her geçen gün laboratuar imkânları iyileştirilmekte yapılan projelerle modern laboratuar teknikleri kullanılmaktadır. Öğrenciler belirli aralıklarla Erzurum’daki ilgili fakülte ve birimlerde laboratuar eğitimi görmekte ve ilgili fabrikalarda uygulama yaptırılmaktadır. Okulumuz laboratuar imkanları yıldan yıla iyileştirilmektedir. Okulumuz bünyesinde öğrencilerin yararlanması için kütüphane ve okuma salonları mevcut olup,kitap envanterimiz geliştirilmektedir.ayrıca öğrencilerimizin sınırsız bir şekilde faydalandığı ve bilimsel verilere rahatlıkla ulaştığı bilgisayar laboratuarımız da ücretsiz olarak hizmet vermektedir.böylece öğrencilerimiz merkezden uzak olmanın eksikliği hissetmemektedir. Öğrencilerimize daha iyi eğitim vermek amacıyla ders vermelerinin yanı sıra tüm akademik personellerimiz yüksek lisans ve doktora çalışmalarınıda  yapmaktadırlar.  öğretim üyeleri ise proje çalışmalarıyla ve bilgileriyle okula destek olmaktadırlar.                                                                                                                                                                                                       Doç. Dr. Serkan YILDIRIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Yüksekokul Müdürü

Tarihçe

 Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu 1998 yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak Gıda Teknolojisi, İnşaat ve Su Ürünleri Sağlık Programları Bölümü Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programları açılmıştır. 1999 - 2000 Öğretim Yılında Teknik Programlar Bölümü Gıda Teknolojisi ve Sağlık Programları Bölümü Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programına alınan 12 öğrenci ile eğitim - öğretime başlanmıştır. 2002-2003 öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar bölümüne bağlı olarak Muhasebe Programı açılmıştır. 2008-2009 öğretim yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programın ismi Veteriner Sağlık Teknikerliği olarak değişmiştir.  2009-2010 öğretim yılında Veteriner Sağlık Teknikerliği Programın ismi Laborant ve Veteriner Sağlığı bölümü olarak değişmiştir.  İnşaat Bölümünde yeterli sayıda öğretim görevlisi olmadığı için bu programlara henüz öğrenci alınmamıştır.2018/2019 öğretim yılında Çocuk Gelişimi Programına öğrenci alımı başlayacaktır.

Misyon ve Vizyon

Yüksekokulumuz; yöre insanına ve bu bölgede bulunan gençlere eğitim fırsatı tanıyarak yörenin bilimsel ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmakta, öğrencilere teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim vermekte, öğretim elemanlarının kendilerini yenilemeleri ve geliştirmelerini sağlamakta, üstün nitelikli girişimci, yenilikçi, meslek ara elemanı yetiştirerek ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulan boşluğun doldurulmasını sağlamaktadır.