BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Adalet Meslek Yüksekokulu

Hizmet Standartları Tablosu


29.06.2009 Gün ve 2009/15169 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esalara İlişkin Yönetmelik Hükümleri Gereğince Oluşturulan Adalet Meslek Yüksekokulu Hizmet Standarları Tablosunu Görmek/İndirmek İçin
TIKLAYINIZ......