Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Hüseyin Tan

 1. Lisans

  1984 / 1991
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 2. Tıpta Uzmanlık

  1993 / 1998
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 3. YARDIMCI DOÇENT

  1998 / 1999
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 4. YARDIMCI DOÇENT

  1999 / 2001
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 5. Tıpta Yandal Uzmanlık

  1999 / 2001
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 6. YARDIMCI DOÇENT

  2001 / 2005
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 7. DOÇENT

  2005 / 2010
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 8. PROFESÖR

  2010 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

<

* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.HÜSEYİN TAN


PROFESÖR


E-Posta Adresi

:

htan@atauni.edu.tr


Telefon (İş)

:

7004-


Telefon (Cep)

:

5323979641


Faks

:

 


Adres

:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Ünitesi


Öğrenim    Bilgisi


Tıpta Yandal Uzmanlık


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/ÇOCUK NÖROLOJİ1999

2001


Tez adı: Otuzaltı nöronal seroid lipofuksinozis vakasının klinik, elektrofizyolojik, nöroradyolojik ve histopatolojik analizi (2001) Tez Danışmanı:(Meral TOPÇU)

Tıpta Uzmanlık


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ1993

1998


Tez adı: İdyopatik ve hemolitik ikterliyenidoğanlarda serum çinko, manganez, magnezyum ve bakır konsantrasyonlarının incelenmesi (1998) Tez Danışmanı:(Cahit Karakelleoğlu)

Lisans


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları1984

1991Görevler


PROFESÖR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
2010DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
2005-2010YARDIMCI DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
2001-2005YARDIMCI DOÇENT

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
1999-2001YARDIMCI DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)
1998-1999

1
Yönetilen    Tezler


Tıpta Uzmanlık2018


1.

ALACA MEHMET, (2018). Çocuklarda serebral sinovenöz trombozun etiyolojisi, klinik bulguları, görüntüleme bulguları, risk faktörleri, tedavi ve prognozunun araştırılması, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2017


2.

ERDAĞ RAZİYE, (2017). Sıcak su epilepsili hastaların klinik, elektrofizyolojik, radyolojik, tedavi ve prognozlarının değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2014


3.

KARATAŞ KEMAL, (2014). West sendromlu hastaların etiyolojisi prognozu ve epileptik dönüşümü, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


4.

ÜNAL ABDULLAH SALİH, (2014). Epilepsi tanılı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımının araştırılması, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2013


5.

TURAN MEHMET İBRAHİM, (2013). Sıçanlarda kafeinle oluşturulan epileptik nöbet modelinde tiyamin ve tiyamin pirofosfatın etkileri, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2011


6.

ERDİL ABDULLAH, (2011). Erzurum il merkezinde 1 ay-5 yaş arası çocuklarda febril konvülsiyonun prevelansının araştırılması, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2010


7.

AYGÜN BELKIS, (2010). Erzurum il merkezinde 7-16 yaş okul çağı çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması, Atatürk Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı