Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Posta Kodu: 25240
https://www.atauni.edu.tr/ziraat-fakultesi
+90 442 2315878
+90 442 2312204 (Özel Kalem)
+90 442 2312517 (Öğrenci İşleri)
+90 442 2312449 (Ders Notu Temin Bürosu)
  • Personel
    Ünvan
    Dahili
    Birim
Personel Ünvan Dahili Birim
Abdulbaki Bilgiç Prof. Dr. 2589 Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Abdulkadir Çiltaş Prof. Dr. 1065 Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Abdurrahman Hanay Prof. Dr. 2633 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Adem Aksoy Prof. Dr. 1456 Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Ahmet Dodoloğlu Prof. Dr. 2697 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Ahmet Erdoğan Prof. Dr. 2482 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Ahmet Çelik Prof. Dr. 2204 Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Ali Öztürk Prof. Dr. 2542 Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
Atilla Dursun Prof. Dr. 2147 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Atilla Keskin Prof. Dr. 2592 Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Avni Birinci Prof. Dr. 2595 Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Bahar Kocaman Prof. Dr. 2623 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Binali Çomaklı Prof. Dr. 2534 Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Bülent Çetin Prof. Dr. 2643 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Cafer Köse Prof. Dr. 1639 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Ebru Emsen Prof. Dr. 2558 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Elif Dağdemir Prof. Dr. 1628 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Erdoğan Öztürk Prof. Dr. 1571 Endüstri Bitkileri
Erol Yıldırım Prof. Dr. 2611 Entomoloji Anabilim Dalı
Ertan Yıldırım Prof. Dr. 2718 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Fahri Yavuz Prof. Dr. 1481 Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Fatih Öz Prof. Dr. 2644 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Fatih Mehmet Kızıloğlu Prof. Dr. 1103 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Ferat Genç Prof. Dr. 2677 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Göksel Tozlu Prof. Dr. 2609 Entomoloji Anabilim Dalı
Güzin Kaban Prof. Dr. 2425 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Hakan Özer Prof. Dr. 2493 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Halis Gürbüz Kotancılar Prof. Dr. 2520 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Haluk Çağlar Kaymak Prof. Dr. 2604 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Hidayet Bostan Prof. Dr. 2010 Fitopatoloji Anabilim Dalı
İbrahim Ethem Güler Prof. Dr. 2691 Tarım Makineleri Anabilim Dalı
İhsan Bakırcı Prof. Dr. 2486 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
İhsan Güngör Şat Prof. Dr. 2481 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
İlker Angın Prof. Dr. 2615 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
İrfan Çoruh Prof. Dr. 1545 Fitopatoloji Anabilim Dalı
Kamil Haliloğlu Prof. Dr. 2546 Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
Levent Gültekin Prof. Dr. 2095 Entomoloji Anabilim Dalı
Mahmut Sinan Taşpınar Prof. Dr. 2660 Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Mehmet Murat Karaoğlu Prof. Dr. 2492 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Memiş Özdemir Prof. Dr. 2576 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Memnune Şengül Prof. Dr. 2490 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Mete Yanar Prof. Dr. 2569 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Metin Tosun Prof. Dr. 2525 Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
Muhlis Macit Prof. Dr. 2573 Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Mustafa Yaprak Prof. Dr. 2578 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Mustafa Gürses Prof. Dr. 2488 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Mustafa Şengül Prof. Dr. 2489 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Mustafa Tan Prof. Dr. 2530 Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Mustafa Yıldırım Canbolat Prof. Dr. 2471 Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Mükerrem Kaya Prof. Dr. 2794 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Neslihan Dikbaş Prof. Dr. 2582 Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Nesrin Yıldız Prof. Dr. 2464 Bitki Besleme Anabilim Dalı
Nurinisa Esenbuğa Prof. Dr. 2575 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Ömer Anapalı Prof. Dr. 2681 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Ömer Cevdet Bilgin Prof. Dr. 2563 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Önder Çalmaşur Prof. Dr. 1166 Entomoloji Anabilim Dalı
Recep Aydın Prof. Dr. 2561 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Recep Kotan Prof. Dr. 1164 Fitopatoloji Anabilim Dalı
Salih Özdemir Prof. Dr. 2723 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Saliha Çoruh Prof. Dr. 2612 Entomoloji Anabilim Dalı
Semiha Kızıloğlu Prof. Dr. 2590 Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Serdar Bilen Prof. Dr. 1646 Bitki Besleme Anabilim Dalı
Sezai Ercişli Prof. Dr. 2599 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Sırrı Şahin Prof. Dr. 2617 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Songül Çakmakçı Prof. Dr. 2491 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Şaziye Canan Bölükbaşı Aktaş Prof. Dr. 1435 Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Taşkın Polat Prof. Dr. 2406 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Taşkın Öztaş Prof. Dr. 2474 Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Tecer Atsan Prof. Dr. 2638 Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Ünsal Doğru Prof. Dr. 2560 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Üstün Şahin Prof. Dr. 2619 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Vedat Dağdemir Prof. Dr. 1368 Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yasemin Kuşlu Prof. Dr. 3466 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Yavuz Topcu Prof. Dr. 1393 Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yıldıran Yıldırım Prof. Dr. 2550 Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Yücel Erkmen Prof. Dr. 2548 Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Adem Kaya Doç. Dr. 1397 Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Ahmet Akköse Doç. Dr. 2522 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Ahmet Semih Uzundumlu Doç. Dr. 2588 Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Berna Emsen Steinman Doç. Dr. 1988 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Cihat Yıldız Doç. Dr. 2622 Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Ekrem Lütfi Aksakal Doç. Dr. 1610 Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Elif Tozlu Doç. Dr. 2070 Fitopatoloji Anabilim Dalı
Emine Orhan Doç. Dr. 2696 Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Fatih Dadaşoğlu Doç. Dr. 1468 Fitopatoloji Anabilim Dalı
Hatice Kaya Doç. Dr. 1397 Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Kenan Barik Doç. Dr. 1338 Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Mehmet Kerim Güllap Doç. Dr. 2524 Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Melek Ekinci Doç. Dr. 2603 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Murat Külekçi Doç. Dr. 2593 Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Murat Aydın Doç. Dr. 1362 Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Mustafa Gökalp Boydaş Doç. Dr. 2549 Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Müdahir Özgül Doç. Dr. 2468 Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Nuray Demir Doç. Dr. 2591 Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Rıdvan Koçyiğit Doç. Dr. 1399 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Selda Örs Cırık Doç. Dr. 2627 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Sinan Kopuzlu Doç. Dr. 2567 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Adil Aydın Dr. Öğr. Üyesi 2472 Bitki Besleme Anabilim Dalı
Aycan Mutlu Yağanoğlu Dr. Öğr. Üyesi 2583 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Esin Dadaşoğlu Dr. Öğr. Üyesi 2535 Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
Ferid Aydın Dr. Öğr. Üyesi 2479 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Gürsel Özkan Dr. Öğr. Üyesi 1680 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Mehtap Bayır Dr. Öğr. Üyesi 1079 Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Melih Okcu Dr. Öğr. Üyesi 2403 Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Okan Demir Dr. Öğr. Üyesi 2587 Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Recep Yanık Dr. Öğr. Üyesi 2708 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Semra Çiçek Dr. Öğr. Üyesi 5661 Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Şaban Çelebi Dr. Öğr. Üyesi 2565 Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Şeyma Şişik Oğraş Dr. Öğr. Üyesi 1623 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Yeşim Bulak Korkmaz Dr. Öğr. Üyesi 1140 Entomoloji Anabilim Dalı
Ahmet Hakan Akbulut Öğr. Gör. 5560 Ziraat Fakültesi
Doğan Türkyılmaz Arş. Gör. 2559 Zootekni Bölümü
Elif Yağanoğlu Arş. Gör. 1641 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Fazıl Hacımüftüoğlu Arş. Gör. 2465 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Furkan Çoban Arş. Gör. 2543 Tarla Bitkileri Bölümü
Gülçe İlhan Arş. Gör. 1679 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Gürkan Sezmiş Arş. Gör. 2581 Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Hacer Meral Arş. Gör. 2484 Gıda Mühendisliği Bölümü
Haktan Aktaş Arş. Gör. 2482 Gıda Mühendisliği Bölümü
Halil İbrahim Sağbaş Arş. Gör. 1489 Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Mehmet Muhammed Sarı Arş. Gör. 2594 Tarım Ekonomisi Bölümü
Melek Güdek Arş. Gör. 2326 Entomoloji Anabilim Dalı
Murat Emre Terzioğlu Arş. Gör. 2485 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Mustafa Çomaklı Arş. Gör. 2618 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Nasibe Tekiner Arş. Gör. 2610 Fitopatoloji Anabilim Dalı
Nur Ertek Arş. Gör. 2385 Tarım Ekonomisi Bölümü
Raziye Kul Arş. Gör. 1679 Bahçe Bitkileri Bölümü
Sedat Severoğlu Arş. Gör. 2639 Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Selçuk Kodaz Arş. Gör. 2540 Tarla Bitkileri Bölümü
Serap Diler Arş. Gör. 2616 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Ülkü Dağdelen Türkyılmaz Arş. Gör. 2562 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Veysel Fatih Özdemir Arş. Gör. 3960 Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Yeşim Bedir Arş. Gör. 2483 Gıda Mühendisliği Bölümü
Zehra Toktay Arş. Gör. 2527 Tarla Bitkileri Bölümü
Elif Feyza Topdaş Arş. Gör. Dr. 2729 Gıda Mühendisliği Bölümü
Emel Öz Arş. Gör. Dr. 1625 Gıda Mühendisliği Bölümü
Fazilet Parlakova Karagöz Arş. Gör. Dr. 2606 Bahçe Bitkileri Bölümü
Feyza İçoğlu Aksakal Arş. Gör. Dr. 1351 Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Muhammed Küpe Arş. Gör. Dr. 1489 Bahçe Bitkileri Bölümü
Dursun Polat Şef 3803 Ziraat Fakültesi
İbrahim Meral Şef 2517 Ziraat Fakültesi
Mustafa Yavuz Şef 2444 Ziraat Fakültesi
Vedat Yılmaz Şef 2517 Ziraat Fakültesi
Zafer Karasu Şef 2632 Ziraat Fakültesi
Yavuz Ercan Ayn. Say. 2446 Ziraat Fakültesi
Adem Elman Mer. 2446 Ziraat Fakültesi
İsmail Bayram Mer. 2632 Ziraat Fakültesi
Kıyas Özdemir Mer. 2596 Ziraat Fakültesi
Necati İde Mer. 2554 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Sıdkı Arslan Mer. 2454 Ziraat Fakültesi
Dilek Kaçmaz Bil. İşt. 2450 Ziraat Fakültesi
Bayram Kan Ver. Haz. Kon. İşt. 1239 Ziraat Fakültesi
Bedrettin Bingöl Ver. Haz. Kon. İşt. 2449 Ziraat Fakültesi
Cevdet Buğur Ver. Haz. Kon. İşt. 2614 Bitki Koruma Bölümü
Fatih Topcu Ver. Haz. Kon. İşt. 2577 Zootekni Bölümü
Ferit Aras Ver. Haz. Kon. İşt. 2632 Ziraat Fakültesi
Habibe Ünver Ver. Haz. Kon. İşt. 2443 Ziraat Fakültesi
Hakan Gedik Ver. Haz. Kon. İşt. 2626 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Metin Özçakmak Ver. Haz. Kon. İşt. 2475 Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Murat Aggön Ver. Haz. Kon. İşt. 2517 Ziraat Fakültesi
Rahime Karadağ Tuna Ver. Haz. Kon. İşt. 2584 Tarım Ekonomisi Bölümü
Semra Özdikici Ver. Haz. Kon. İşt. 2601 Bahçe Bitkileri Bölümü
Şaban Yiğit Ver. Haz. Kon. İşt. 2494 Ziraat Fakültesi
Zinnur Kıran Ver. Haz. Kon. İşt. 2445 Ziraat Fakültesi
Ayşe Aksu Tekns. 2536 Tarla Bitkileri Bölümü
Cihan Vural Tekns. 2477 Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Erdal Solak Tekns. 2401 Ziraat Fakültesi
Nevrettin Sürmeli Tekns. 5805 Ziraat Fakültesi
Veysal Pirim Tekns. 2647 Tarım Makineleri Anabilim Dalı
Canip Yüzüak Tekns. Yar. 2457 Ziraat Fakültesi
Muarem Birlik Tekns. Yar. 2631 Ziraat Fakültesi
Nejat Ateş Tekns. Yar. 2596 Ziraat Fakültesi
Yusuf Kemal Yüksel Tekns. Yar. 2446 Ziraat Fakültesi
Bedel Ardahanlı Hiz. 2539 Ziraat Fakültesi
Ayşe Budak Has. Bak. 2205 Ziraat Fakültesi
Abdulhalık Özkan Bek. 1629 Ziraat Fakültesi
Abdullah Gençtürk Bek. 2454 Ziraat Fakültesi
Alaettin İnci Bek. 2457 Ziraat Fakültesi
Mikail Kurt Bek. 2454 Ziraat Fakültesi
Aytaç Küllahkapan Montajcı 2455 Ziraat Fakültesi
Yalçın Köşklü Fak. Sek. 2215 Ziraat Fakültesi
Ahmet Kurt İşçi 2457 Ziraat Fakültesi
Bahattin Sezek İşçi 2407 Ziraat Fakültesi
Cevdet Karakelle İşçi 5815 Ziraat Fakültesi
Cihat Çakur İşçi 5815 Ziraat Fakültesi
Gökçen Kılıç İşçi 2204 Ziraat Fakültesi
İkram Kılıç İşçi 2453 Ziraat Fakültesi
İsmail Demir İşçi 2477 Ziraat Fakültesi
Kadir Demirkol İşçi 5815 Ziraat Fakültesi
Lokman Işık İşçi 5815 Ziraat Fakültesi
Muhammet Murat Aykılıç İşçi 5815 Ziraat Fakültesi
Mustafa Taku İşçi 2454 Ziraat Fakültesi
Nurettin Ağırman İşçi 5815 Ziraat Fakültesi
Pınar Sıngıl İşçi 2441 Ziraat Fakültesi
Şahin Arıkapan İşçi 5815 Ziraat Fakültesi
Şükrü Turan İşçi 1367 Ziraat Fakültesi